Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Повторна процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост, намиращи се в сградата на Бивша териториална проектантска организация, бул. „Хр. Ботев” № 18, ет.5 в гр.Враца

от 12.09.2014

Повторна процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на седем обособени обекта, частна общинска собственост, намиращи се в сградата на Бивша териториална проектантска организация, бул. „Хр. Ботев” № 18, ет.5 в гр.Враца