Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Трета по ред тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация, гр. Враца

от 01.08.2014

Трета по ред тръжна процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на незастроен поземлен имот, частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация, на адрес: гр. Враца,  ж.к. „Дъбника”, УПИ ІІІ, кв.1.