Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на пликове "Предложение" и "Обвързващо предложение" за концесия за услуга с предмет: "управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения "

от 18.04.2012

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.55а, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и във връзка с проведено заседание на Комисия, назначена със Заповед № 226/01.03.2012 г. на Кмета на Община Враца съобщаваме, че отваряне на пликове с надпис „Предложение” и „Обвързващо предложение” на участниците в открита процедура за предоставяне на концесия на язовир „Под Кръста” и язовир „Енева” ще се състои на 19.04.2012 г., а за язовир „Лесконож”, язовир „Ливадето” и язовир „Кираджията” на 20.04.2012 г.

Заседанията ще се проведат от 17.00 часа  в Заседателната зала на Община Враца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на КОМИСИЯТА...............................

  Инж. Гриша Иванов