Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

09.10.2019
24.10. 2019 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони
З А П О В Е Д № 1729/08.10.2019 г.             На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и следващите ...

08.10.2019
24.10. 2019 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

07.10.2019
23.10.2019 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
  На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца и Решение ...

21.08.2019
11.09.2019 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1489 З А П О В ...

19.07.2019
08.08.2019 г. Публичен ТЪРГ с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост, предоставени за управление на ОП "БКС" - град Враца
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1311,    1312,    1313,    1314,    1315,    1316,    1317,    1318 ...

15.07.2019
07.08.2019 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1308,    1309  На ...

15.07.2019
06.08.2019 г. от 10.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
Заповед за спечелилият търга участник №: 1297   На основание ...

15.07.2019
01.08.2019 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1283,    1284  На ...

05.07.2019
25.07.2019 г. от 10.00 ч. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1263,    1264   На ...

26.06.2019
17.07.2019 г. от 14.00 ч. втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1193,    1194,    1195,    1196 ...


1 2 3