Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив

14.11.2017
29.11.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост
На основание чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Враца, Решение ...

13.11.2017
30.11.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, находящо се на приземен етаж /столова/ в сградата на ПМГ „Академик Иван Ценов“ – Враца
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет- Враца и Решение ...

10.11.2017
24.11.2017 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет- Решение ...

08.11.2017
21.11.2017 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет- Враца и Решение ...

07.11.2017
29.11.2017 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане ...

23.10.2017
10.11.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №596 в Протокол №40/26.09.2017 г. ...

12.10.2017
01.11.2017 г. от 10.00 ч. трети публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
  Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1837,   1838,   1839,   1840,   1841,   1842,   ...

03.10.2017
25.10.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – ниви, зеленчукови култури и лозя от общинския поземлен фонд
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1816,    1817,    1818 ...

20.09.2017
06.10.2017 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, находящи се на втори и трети етаж от сграда „Общежитие“ в Ученически комплекс, гр. Враца
На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №560 в Протокол №39/29.08.2017 г. ...

19.09.2017
10.10.2017 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
Заповеди за спечелилите търга участници №№: 1705, 1706, 1707   На ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31