Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » ИЗБОРИ 2017 г. » За избирателите

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 

  ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия  (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс).
  ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс).  
  ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс). 
  ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс). 

Подаването на цитираните документи се осъществява по един от следните начини: чрез отдел „Гражданско състояние“ – ст.50, през е-услуги, по факс 092/ 623061 и през официалният e-mail : obshtinavr@b-trust.org.

За всички видове справки и въпроси, свързани с избирателните списъци е осигурен безплатен телефонен номер 080013699.