Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » ИЗБОРИ 2017 г.

Избори за НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 26 МАРТ 2017 г.

 

Г Р А Ф И К

 

За изплащане на възнаграждения на СИК за  избори за Народно събрание на 26.03.2017 год.

 

Дата

Секция №

Работно време

03.04.2017 г.

1 – 30

09,00-12,00

13,00-16,00

04.04.2017 г.

31 – 48

----------

14,00-17,00

05.04.2017 г.

49 – 74

09,00-12,00

13,00-16,00

06.04.2017г.

75 - 111

09,00-12,00

13,00-16,00

 

Възнагражденията ще се изплащат във фоайето на Градска концертна зала

 

Възнагражденията се получават  Л И Ч Н О, при представяне на удостоверение от РИК и лична карта!

 

ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г., приета с Решение 4125-НС от 26.01.2017 г.

Технически екип за организационно-техническа подготовка на избори.

ГРАФИК за предаване на изборните материали на Секционните избирателни комисии за избори за Народно събрание на 26 март 2017г.

 

Кой има право да гласува в парламентарните избори 2017 - видео.

Гласуване на избиратели с увреждания - видео.