начало » Публични регистри » РЕГИСТЪР на недвижими имоти - публична общинска собственост, отдадени на концесия