начало » Здравеопазване » Детско и училищно здравеопазване
1 ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ОБЩИНА ВРАЦА И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В ТЯХ
   
2

ДЕТСКИ ЯСЛИ

            На територията на гр. Враца функционират 3 детски ясли, осигуряващи качествена грижа за деца от 3 месечна до 3 годишна възраст:
          Детска ясла № 2 
          Детска ясла № 5 „Българчета”  
          Детска ясла № 6 „ Приказка”  
 
3 СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В ЯСЛЕНИ ГРУПИ НА ДГ.