Сигнали за корупция
С лице към хората
начало »

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 №

 Дата

Срок за подаване

Пазарна консултация относно

PK2019-006 21.05.2019 29.05.2019

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. ЧЕЛОПЕК – ОБЩИНА ВРАЦА

1.Покана    2.Спецификация    3.Оферта-образец    4.Количествена сметка

PK2019-005 27.03.2019 02.04.2019

Реконструкция на общински изолатор за бездомни кучета в местността „Джуджански поток“ гр. Враца.

1.Покана    2.Спецификация    3.Оферта-образец    4.Количествена сметка

Оферта-ЦЕНИТ-Петков ООД         Оферта-Строителна компания ЕООД

PK2019-004 18.03.2019  25.03.2019

Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, изпълнявани от община Враца през 2019-2021 г.

1.Покана     2.Техническа спецификация     3.Индикативна оферта-образец

Оферта-Гид-Г консулт ЕООД          Оферта-Кодас Консултинг ЕООД        Оферта-Термоконтрол Сървиз ЕООД

PK2019-003 18.03.2019

22.03.2019

Срок-удължаване

Изграждане на игрище за мини футбол в УПИ IV, кв.19 по плана на ЦГЧ, ул.Стоян Калъчев, гр.Враца

1.Покана+Техническа спецификация     2.Индикативна оферта-образец

PK2019-002 18.03.2019

22.03.2019

Срок-удължаване

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр.Враца

1.Покана+Техническа спецификация     2.Индикативна оферта-образец

PK2019-001 12.03.2019 19.03.2019

Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за ВОДЕН ЦИКЪЛ на град ВРАЦА – II ФАЗА

1.Покана     2.Техническа спецификация     3.Индикативна оферта-образец

Оферта-Икар консулт АД         Оферта-Инвеститорски контрол 05 ООД