начало » Туризъм » Места за настаняване

Места за настаняване

Туристически хижи

 

СЪОБЩЕНИЕ
Община Враца уведомява всички лица, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти на територията на общината, категоризирани през 2010 г., че съгласно § 5, ал. 1, т. 4 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма, следва да подновят категорията на обектите до края на 2017 г.

КАЛИН КАМЕНОВ
Кмет на Община Враца