Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Достъп до информация » Отчет за 2013 г.
През 2013 г. в Община Враца са постъпили 11 заявления за достъп до обществена информация – 2 броя от журналисти, 1 брой от фирма, 3 броя от неправителствени организации, а останалите от граждани. Осем от постъпилите заявления са подадени в писмен вид в „Център за административно обслужване”, а три са подадени в електронен вид по e-mail. В четири от заявленията е искан достъп до официална информация, а в останалите – достъп до служебна информация. Всички постъпили заявления са разгледани, като на шест от тях е предоставен свободен достъп, на две частичен достъп, а при три има отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Само при едно заявление срока за предоставяне на исканата информация е удължаван поради това, че тя се отнася до трети лица и е необходимо тяхното съгласие. Има подадена една жалба срещу получено решение за предоставяне на обществена информация.