Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Етажна собственост » Примерни документи за етажната собственост

1. Примерна покана за свикване на общото събрание от управителния съвет (чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУЕС)  

2. Примерна покана за свикване на общото събрание от контролния съвет (чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗУЕС)       

4. Примерен протокол при отсъствие на собственика или отказ да получи покана (чл. 13, ал. 4 от ЗУЕС)  

5. Примерно писмено искане за свикване на общото събрание от собственици, с най-малко 20 на сто ид. части от общите части (чл. 12, ал. 2 и 3 от ЗУЕС)    

6. Примерно писмено искане до Кмета на Общината за свикване на общото събрание от собственици, с най-малко 20 на сто ид. части (чл. 12, ал. 4 от ЗУЕС)    

7. Примерен протокол от проведеното общо събрание на собствениците и Списък на присъствалите (чл. 16, ал. 4, 5 и 6 от ЗУЕС)    

8. Примерно съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание (чл. 16, ал. 6 от ЗУЕС)    

9. Примерен протокол при отсъствие на собственика или отказ да получи съобщението за изготвен протокол от Общото събрание (чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС)    

10. Примерно уведомление до Кмета на Общината за избор на нов Управителен съвет/управител (чл. 21, ал. 3 от ЗУЕС)    

11. Примерен протокол от заседание на управителен съвет (чл. 22, ал. 2 от ЗУЕС)    

12. Примерен протокол от заседание на контролен съвет (чл. 24, ал. 6 от ЗУЕС)    

13. Примерен констативен протокол от УС за установяване на нарушение (чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС)    

14. Примерен констативен протокол на Управителя за установяване на нарушение (чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС)    

15. Примерен констативен протокол за установяване на нарушение, извършено от член на управителен съвет/ Управител (чл. 57, ал. 2 от ЗУЕС)    

16. Примерно заявление до Кмета на Общината за издаване на акт за установяване на нарушението (чл. 57, ал. 3 от ЗУЕС)    

17. Примерни пълномощни (чл. 14, ал. 1 или ал. 3 от ЗУЕС)    

18. Примерно уведомление до Председателя на Управителния съвет/ Управителя при отсъствие на собственик или обитател за повече от 1 месец (чл. 51, ал. 3 от ЗУЕС)