начало » Общински съвет » Конкурси

Конкурси, провеждани от Общински съвет Враца

 

Дата

Длъжност Допуснати Класиране
09.10.2018г.

Откриване процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане на управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

   
09.10.2018г. Откриване процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление .    

11.09.2018г.

Откриване процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление.

   

26.07.2018г.

Удължава срока за подаване на заявления относно провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   
       

28.06.2018г.

Удължаване срока за подаване на документи за провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

Списък на допуснати до Втори етап    

Списък на допуснати до Интервю    

Класиране 

12.06.2018г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

14.05.2018г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

   

11.04.2018г.

Удължава срока за подаване на заявления относно провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

14.02.2018г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

04.01.2018г.

Удължава срока за подаване на заявления относно провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

10.11.2017г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Съвет на директорите и възлагане на управлението на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД.

   

02.09.2016г.

Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център 1 – Враца” ЕООД

   

30.05.2016г.

Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център 1 – Враца” ЕООД

  Класиране 

01.04.2016г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за кожно – венерически заболявания– Враца” ЕООД - Враца 

  Класиране

29.01.2016г.

 

02.03.2016 Удължаване срока за подаване на заявления.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за кожно – венерически заболявания– Враца” ЕООД - Враца

   

11.12.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за кожно – венерически заболявания– Враца” ЕООД - Враца

   

11.12.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за психично здраве – Враца” ЕООД - Враца 

  Класиране 

11.12.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД - Враца 

  Класиране 

11.12.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо–фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД - Враца

  Класиране 

05.02.2015г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД

Списък на допуснати до Втори етап   

Списък на допуснати до Трети етап   

Крайно класиране

04.06.2013г.

Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител и възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център 1 – Враца” ЕООД

 


13.02.2013г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД – Враца

Списък на допуснати до втори етап  

Списък на допуснати до трети етап  

Крайно класиране 

21.12.2012г.

 

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо–фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД - Враца

 

Крайно класиране  

21.12.2012г.

Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД - Враца   

Крайно класиране  

20.12.2012г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за психично здраве – Враца” ЕООД - Враца    Крайно класиране  
20.12.2012г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “Център за кожно – венерически заболявания– Враца” ЕООД - Враца  

 Крайно класиране 

23.04.2012г.  Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “БКС” ЕООД - Враца  Списък на допуснати до втори етап  Крайно класиране 
10.01.2012г. Открива процедура по провеждане на публичен подбор  за избор на управител и възлагане управлението на “БКС” ЕООД - Враца

Списък на допуснати до втори етап – оценка на Бизнес програмите

Списък на допуснати до интервю кандидати

Крайно класиране