Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Постоянни комисии към Общински съвет – Враца мандат 2015-2019

 

Състав на постоянните комисии към Общински съвет – Враца

Мандат 2015-2019

  

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности:

 

Председател: д-р Георги Комитски

Зам.председател: д-р Иво Ралчовски

Стефка Кузманова

д-р Наташка Велчовска

Венета Йошева

д-р Здравко Златев

Красимир Ангелов

Борислав Банчев

Владислава Лакова

 

Постоянна комисия по екология, земеделие и гори:

 

Председател: д-р Здравко Златев

Зам.председател: Димитър Динков

Мариана Петкова

Владимир Христов

Иван Иванов

Светлин Герасимов

Божидар Джунов

Мария Петрова

Борислав Банчев

 

Постоянна комисия по спорт, туризъм, младежки политики:

 

Председател: Ивайло Христов

Зам.председател: Венета Йошева

д-р Иво Ралчовски

Димитър Динков

Пламен Ганецовски

Борислав Банчев

Иван Иванов

д-р Здравко Златев

Марин Цветков

 

Постоянна комисия по образование:

 

Председател: Таня Георгиева

Зам.председател: Марин Цветков

Нели Стоянова

Иванка Стоянова

Павлин Петров

Николай Николов

Георги Генов

д-р Георги Комитски

Маргарита Ангелова

 

Постоянна комисия по култура:

 

Председател: Красимир Ангелов

Зам.председател: Нели Стоянова

Маргарита Ангелова

Таня Георгиева

Стефка Кузманова

Павлин Петров

Георги Генов

Д-р Георги Комитски

Николай Николов

 

Постоянна комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации:

 

Председател: Хенриета Георгиева

Зам.председател: Диляна Давидкова

Васил Василев

Таня Георгиева

Красимир Ангелов

Иванка Стоянова

Светослав Арнаудов

Иван Геловски

Николай Николов

 

Постоянна комисия по въпросите на развитието на селата на територията на Община Враца:

 

Председател: Нели Стоянова

Зам.председател: д-р Наташка Велчовска

Светлин Герасимов

Маргарита Ангелова

Мария Петрова

Валери Стаменов

Венелин Петров

Иван Геловски

Божидар Джунов

 

Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика:

 

Председател: Десислава Димитрова

Зам.председател: Иван Геловски

д-р Иво Ралчовски

Деян Бенински

Павлин Петров

Цветелина Дамяновска

Светлин Герасимов

Венелин Петров

Диляна Давидкова

 

Постоянна комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

 

Председател: Владимир Христов

Зам.председател: Цветелина Дамяновска

Десислава Димитрова

Васил Василев

Хенриета Георгиева

Владислава Лакова

Георги Генов

Диляна Давидкова

Иванка Стоянова

 

Постоянна комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии:

 

Председател: Валери Стаменов

Зам.председател: Васил Василев

Мариана Петкова

Димитър Динков

д-р Наташка Велчовска

Светослав Арнаудов

Иван Иванов

Пламен Ганецовски

Ивайло Христов

 

Постоянна комисия по приватизация, жилищна политика, общинска собственост и устройство на територията:

 

Председател: Мариана Петкова

Зам.председател: Светослав Арнаудов

Владимир Христов

Валери Стаменов

Марин Цветков

Деян Бенински

Венелин Петров

Венета Йошева

Пламен Ганецовски

 

 

Постоянна комисия по финанси и бюджет:

 

Председател: Деян Бенински

Зам.председател: Владислава Лакова

Хенриета Георгиева

Десислава Димитрова

Ивайло Христов

Цветелина Дамяновска

Стефка Кузманова

Божидар Джунов

Мария Петрова