Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Постоянни комисии към Общински съвет – Враца мандат 2015-2019

 

Състав на постоянните комисии към Общински съвет – Враца

Мандат 2015-2019

  

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности:

Председател: д-р Георги Комитски
Зам.председател: д-р Иво Ралчовски
Стефка Кузманова
д-р Наташка Велчовска
Маргарита Ангелова
д-р Здравко Златев
Красимир Ангелов
Борислав Банчев
Владислава Лакова


Постоянна комисия по екология, земеделие и гори:

Председател: д-р Здравко Златев
Зам.председател: Димитър Динков
Мариана Петкова
Владимир Христов
Иван Иванов
Светлин Герасимов
Божидар Джунов
Мария Петрова
Борислав Банчев


Постоянна комисия по спорт, туризъм, младежки политики:

Председател: Ангел Иванов
Зам.председател: Венета Йошева
д-р Иво Ралчовски
Димитър Динков
Огнян Огнянов
Борислав Банчев
Иван Иванов
д-р Здравко Златев
Марин Цветков


Постоянна комисия по образование:

Председател: Таня Георгиева
Зам.председател: Марин Цветков
Нели Стоянова
Иванка Стоянова
Павлин Петров
Николай Николов
Георги Генов
д-р Георги Комитски
Маргарита АнгеловаПостоянна комисия по култура:

Председател: Красимир Ангелов
Зам.председател: Нели Стоянова
Венета Йошева
Таня Георгиева
Стефка Кузманова
Павлин Петров
Георги Генов
Д-р Георги Комитски
Николай Николов


Постоянна комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации:

Председател: Хенриета Георгиева
Зам.председател: Диляна Давидкова
Васил Василев
Таня Георгиева
Красимир Ангелов
Иванка Стоянова
Светослав Арнаудов
Ангел Иванов
Николай Николов


Постоянна комисия по въпросите на развитието на селата на територията на Община Враца:

Председател: Нели Стоянова
Зам.председател: д-р Наташка Велчовска
Светлин Герасимов
Маргарита Ангелова
Мария Петрова
Валери Стаменов
Венелин Петров
Ангел Иванов
Божидар Джунов


Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика:

Председател: Десислава Димитрова
Зам.председател: Диляна Давидкова
д-р Иво Ралчовски
Деян Бенински
Павлин Петров
Цветелина Дамяновска
Светлин Герасимов
Венелин Петров
Ивайло ХристовПостоянна комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

Председател: Владимир Христов
Зам.председател: Цветелина Дамяновска
Десислава Димитрова
Васил Василев
Хенриета Георгиева
Владислава Лакова
Георги Генов
Диляна Давидкова
Иванка Стоянова


Постоянна комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии:

Председател: Валери Стаменов
Зам.председател: Васил Василев
Мариана Петкова
Димитър Динков
д-р Наташка Велчовска
Светослав Арнаудов
Иван Иванов
Огнян Огнянов
Ивайло Христов


Постоянна комисия по приватизация, жилищна политика, общинска собственост и устройство на територията:

Председател: Мариана Петкова
Зам.председател: Светослав Арнаудов
Владимир Христов
Валери Стаменов
Марин Цветков
Деян Бенински
Венелин Петров
Венета Йошева
Огнян Онянов


Постоянна комисия по финанси и бюджет:

Председател: Деян Бенински
Зам.председател: Владислава Лакова
Хенриета Георгиева
Десислава Димитрова
Ивайло Христов
Цветелина Дамяновска
Стефка Кузманова
Божидар Джунов
Мария Петрова