Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет » Постоянни комисии към Общински съвет – Враца мандат 2015-2019

 

Състав на постоянните комисии към Общински съвет – Враца

Мандат 2015-2019

  

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности:

Председател: д-р Георги Комитски
Зам.председател: д-р Иво Ралчовски
Стефка Кузманова
д-р Наташка Велчовска
Маргарита Ангелова
д-р Здравко Златев
Красимир Ангелов
Борислав Банчев
Владислава Лакова


Постоянна комисия по екология, земеделие и гори:

Председател: д-р Здравко Златев
Зам.председател: Димитър Динков
Мариана Петкова
Владимир Христов
Иван Иванов
Светлин Герасимов
Божидар Джунов
Мария Петрова
Борислав Банчев


Постоянна комисия по спорт, туризъм, младежки политики:

Председател: Ивайло Христов
Зам.председател: Венета Йошева
д-р Иво Ралчовски
Димитър Динков
Пламен Ганецовски
Борислав Банчев
Иван Иванов
д-р Здравко Златев
Марин Цветков


Постоянна комисия по образование:

Председател: Таня Георгиева
Зам.председател: Марин Цветков
Нели Стоянова
Иванка Стоянова
Павлин Петров
Николай Николов
Георги Генов
д-р Георги Комитски
Маргарита АнгеловаПостоянна комисия по култура:

Председател: Красимир Ангелов
Зам.председател: Нели Стоянова
Венета Йошева
Таня Георгиева
Стефка Кузманова
Павлин Петров
Георги Генов
Д-р Георги Комитски
Николай Николов


Постоянна комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации:

Председател: Хенриета Георгиева
Зам.председател: Диляна Давидкова
Васил Василев
Таня Георгиева
Красимир Ангелов
Иванка Стоянова
Светослав Арнаудов
Ангел Иванов
Николай Николов


Постоянна комисия по въпросите на развитието на селата на територията на Община Враца:

Председател: Нели Стоянова
Зам.председател: д-р Наташка Велчовска
Светлин Герасимов
Маргарита Ангелова
Мария Петрова
Валери Стаменов
Венелин Петров
Ангел Иванов
Божидар Джунов


Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика:

Председател: Десислава Димитрова
Зам.председател: ?
д-р Иво Ралчовски
Деян Бенински
Павлин Петров
Цветелина Дамяновска
Светлин Герасимов
Венелин Петров
Диляна Давидкова
Ангел Иванов


Постоянна комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

Председател: Владимир Христов
Зам.председател: Цветелина Дамяновска
Десислава Димитрова
Васил Василев
Хенриета Георгиева
Владислава Лакова
Георги Генов
Диляна Давидкова
Иванка Стоянова


Постоянна комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии:

Председател: Валери Стаменов
Зам.председател: Васил Василев
Мариана Петкова
Димитър Динков
д-р Наташка Велчовска
Светослав Арнаудов
Иван Иванов
Пламен Ганецовски
Ивайло Христов


Постоянна комисия по приватизация, жилищна политика, общинска собственост и устройство на територията:

Председател: Мариана Петкова
Зам.председател: Светослав Арнаудов
Владимир Христов
Валери Стаменов
Марин Цветков
Деян Бенински
Венелин Петров
Венета Йошева
Пламен Ганецовски


Постоянна комисия по финанси и бюджет:

Председател: Деян Бенински
Зам.председател: Владислава Лакова
Хенриета Георгиева
Десислава Димитрова
Ивайло Христов
Цветелина Дамяновска
Стефка Кузманова
Божидар Джунов
Мария Петрова