Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет

 График за заседанията на постоянните комисии във връзка с обсъждане материалите за заседанието на Общински съвет – Враца, свикано на 26.11.2019 г. 10:00 ч. 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2018 г.

 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2018 г.

 ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА И РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

 ПРАВИЛА

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд – Враца

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

 СЪОБЩЕНИЕ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца ще се проведе на 20 септември 2019 г. от 10,00 часа в Конферентната зала на Община Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

Проект „Малки граждански инициативи 2019”

 МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2019

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2019”

ФОРМУЛЯР ПО ПРОЕКТА

ДЕКЛАРАЦИЯ за условията, при които средствата по Проектa се възстановяват

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2019

 

Общински фонд

 за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Враца

ПРАВИЛНИК за организацията и реда на работа

ЗАЯВЛЕНИЯ и ДЕКЛАРАЦИИ

 

Фонд „Култура” 

СЪОБЩЕНИЕ

На 04.09.2019 г. от 15,00 часа в стая 80 на Община Враца ще се проведе заседание на Управителния съвет на Фонд „Култура”.

Правила за реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство в община Враца от Фонд „Култура”

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за финансово подпомагане на проекти за книгоиздаване, дейности и творци в областта на културата в Община Враца

СЪОБЩЕНИЕ
Заявления за финансово подпомагане на проекти за книгоиздаване, дейности и творци в областта на културата в Община Враца от Фонд „Култура” ще се приемат до 30.08.2019 г.