Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Общински съвет

 

Проект „Малки граждански инициативи 2017”

МГИ 2017 списък класирани проекти.

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2017”

ФОРМУЛЯР ПО ПРОЕКТА

ДЕКЛАРАЦИЯ за условията, при които средствата по Проектa се възстановяват

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2018

График за заседанията на постоянните комисии във връзка с обсъждане материалите за заседанието на Общински съвет – Враца, свикано на 30.01.2018 г. 10:00 ч. 

График за заседанията на постоянните комисии във връзка с обсъждане материалите за заседанието на Общински съвет – Враца, свикано на 30.01.2018 г. 16:00 ч.

Общински фонд

 за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на Община Враца

ПРАВИЛНИК за организацията и реда на работа

ЗАЯВЛЕНИЯ и ДЕКЛАРАЦИИ

 

Фонд „Култура” 

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.10.2017 г. от 15,00 часа в стая 80 на Община Враца ще се проведе заседание на Управителния съвет на Фонд „Култура”.

Правила за реда и условията за финансово подпомагане на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство в община Враца от Фонд „Култура”

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за финансово подпомагане на проекти за книгоиздаване, дейности и творци в областта на културата в Община Враца

СЪОБЩЕНИЕ
Заявления за финансово подпомагане на проекти за книгоиздаване, дейности и творци в областта на културата в Община Враца от Фонд „Култура” ще се приемат до 29.09.2017 г.