Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Кариери » Архив конкурси 2010

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

 Избран кандидат

Забележка

18.02.2010

“Главен  експерт комуникации, транспорт и БД”
дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инфраструктура и опазване на околна среда”,  сектор”Инженерна инфраструктура”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Георги Дамаскинов Николов 

Зап.№ 17 / 30.03.2010г.

 
18.02.2010

“Старши юрисконсулт” отдел “Обществени поръчки и концесии”, дирекция “АПИО”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Лилия Цолова Василева 

Зап.№ 16 / 30.03.2010г.

 
18.01.2010

“Главен  експерт В и К”, дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инфра-структура и опазване на околна среда”,  сектор”Инженерна инфраструктура”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА На осн.чл.38 от НПКДС конкурсната процедура приключва без класиране  
12.01.2010 “Старши експерт трудова заетост” сектор “Управление на човешки ресурси”, дирекция “АПИО” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Калин Петров Димитров

Зап.№ 11 / 15.02.2010г.

 
12.01.2010 “Старши счетоводител” отдел “Финансово - счетоводен” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Катя Петрова Илиева

Зап.№ 7 / 11.02.2010г.

 
07.01.2010 “Главен  експерт гражданско състояние”, дирекция  “Административно правно и информационно обслужване”, отдел “Гражданско състояние” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ирена Върбанова Георгиева

Зап.№ 8 / 11.02.2010г.

 
05.01.2010

“Главен архитект”,  дирекция «Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда»

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Данаил Цветанов Дилков

Зап.№12 / 15.02.2010г.

 
05.01.2010 “Стажант одитор” в Дирекция “Вътрешен одит” Общинска администрация Враца СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Боряна Николаева Томова

Зап.№9 / 11.02.2010г.

 
05.01.2010

Директор на дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Иво Йорданов Иванов

Зап.№10 / 12.02.2010г.