начало » Кариери » Архив конкурси

Дата

Работно място

Допуснати

Избран кандидат

Забележка

18.02.2015 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА 

Обявен е конкурс за 389 длъжности
за приемане на български граждани 
в доброволния резерв във ВВС и ВМС. 

Документи се приемат до

19.06.2015г. включително.

За  информация и подаване на документи! 

     
 16.01.2015

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА 

Обявен е конкурс за 35 длъжности

за приемане на военна служба във

военно формирование 54990 - Враца.

Документи се приемат до26.02.2015г. включително.

За  информация и подаване на документи! 

     
 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ВРАЦА 

Обявен е конкурс за 35 длъжности за приемане на военна служба във Военномедицинска академия.

        Документи се приемат до 29 ноември 2013г. включително.

 

    Обявата е на ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА - ВРАЦА
 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ВРАЦА

 

 Обявен е конкурс за 8 войнишки длъжности за приемане на военна служба в в.ф.28860-Горна Малина.

        Документи се приемат до 07 ноември 2013г. включително.

    Обявата е на ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА - ВРАЦА
 

Обявен е конкурс за 370 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Ст. Загора. Документи се приемат до 11 октомври 2013г. включително.

    Обявата е на ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА - ВРАЦА
18.07.2013

ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военно формирование 26340 - Софиясили.

   

Обявата е на ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА - ВРАЦА

18.07.2013

Процедура за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили.

   

Обявата е на ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА - ВРАЦА

21.12.2011

Социален работник по проект „И аз имам семейство” процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11

 

Документи за изтегляне:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

2.АВТОБИОГРАФИЯ

3.ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

4.ДЕКЛАРАЦИЯ

 1.Списък на допуснати до интервю кандидати

 

2.Списък на недопуснати до интервю кандидати

  Две /2/ места
16.05.2014

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3 БРОЯ И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ - 1 БРОЙ В ГРАД ВРАЦА

1. Консултант деца и младежи

2. Педагог

3. Лекар, педиатрия

4. Работник поддръжка на сгради

Необходими документи - образци

     
16.05.2014

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3 БРОЯ И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ - 1 БРОЙ В ГРАД ВРАЦА

 1.  Управител на ЦНСТ /3 броя/ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ.бр. по трудово правоотношение и Управител на защитено жилище -0.5 щ.бр. по трудово правоотношение

2. Социален работник в ЦНСТ /3 бр./ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ.бр. по трудово правоотношение и Социален работник в защитено жилище -1.5 щ.бр. по трудово правоотношение

3. Медицинска сестра  в ЦНСТ /3 бр./ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ.бр. по трудово правоотношение

4. Детегледач в ЦНСТ /3 бр./ за деца и младежи с увреждания - 27 щ.бр. по трудово правоотношение

5. Психолог в ЦНСТ /3 бр./ за деца и младежи с увреждания - 1.5 щ.бр. по трудово правоотношение и Психолог в защитено жилище -0.5 щ.бр. по трудово правоотношение

6. Трудотерапевт  в защитено жилище - 1 щ.бр. по трудово правоотношение

7. Възпитател  в защитено жилище - 1 щ.бр. по трудово правоотношение

8. Хигиенист в ЦНСТ /3 бр./ за деца и младежи с увреждания 1.5 щ.бр. по трудово правоотношение

Необходими документи - образци

     
27.03.2014

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ

Необходими документи - образци

ЗАЯВЛЕНИЕ,  ДЕКЛАРАЦИЯ

CV Български,    CV Английски

 

Списък на допуснати до интервю кандидати

Класиране 

 
25.02.2014

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ

Необходими документи - образци

ЗАЯВЛЕНИЕ    ДЕКЛАРАЦИЯ

CV Български   CV Английски

 Списък на допуснати до интервю кандидати Класиране   
29.10.2013

“Началник отдел” Отдел “Работа с кметствата,  обслужване на Общински съвет и административно-стопанска дейност”

1.Списък на допуснати  кандидати 

   
29.10.2013

„Главен експерт по Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, отдел “Общинска собственост” в Общинска администрация Враца.

1.Списък на допуснати  кандидати  

2.Списък на Недопуснати  кандидати  

   

08.07.2013

Конкурс за длъжността „директор” на ОДЗ „Люляк” с адрес: гр. Враца, кв. Медковец, ул. „Огоста” №3.

  1.Списък на допуснати  кандидати  

   
05.02.2013

Специалист социални дейности по проект „Социални услуги в домашна среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, бюджетна линия BG051РО001-5.1.04

 

Документи за изтегляне:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

2.АВТОБИОГРАФИЯ

3.ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

4.ДЕКЛАРАЦИЯ

  1.Списък на допуснати до интервю кандидати

 

2.Списък на недопуснати до интервю кандидати

 Списък на класираните кандидати двама специалисти социални дейности
 

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина 28.05.2013 г. и 29.05.2013 г. в Националната гвардейска част – гр. София

  Приключил

Обявата е на ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА - ВРАЦА

 

Конкурс за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия

  Приключил

Обявата е на ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА - ВРАЦА

 

Конкурс за резервисти за кандидатстване в доброволния резерв в СВ, ВВС и ВМС

  Приключил

Обявата е на ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА - ВРАЦА

11.12.2012 Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от  18.02.2013 г. до  28.02.2013 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора     Приключил
21.11.2012 Директор на общинско предприятие „Спорт и туризъм”- гр. Враца   Венцислав Петров Николов, назначен от 28.01.2013   
20.11.2012 Директор на общинско предприятие „Паркинги и гаражи””- гр. Враца   Цветан Огнянов Илиев, назначен от 28.01.2013   
12.11.2012 „Главен експерт общинска собственост”, Дирекция „Финанси, икономически анализ, местни приходи и общинска собственост”, отдел “Общинска собственост и икономика" в Общинска администрация Враца

1.Списък на допуснати кандидати 

2.Списък на недопуснати кандидати

Цветелина Симеонова Монджоловска, назначена от 12.12.2012   
01.08.2012 „Директор” на ОДЗ „Зора”- гр. Враца  1.Списък на допуснати кандидати  Класиране  
17.05.2012 „Директор”, дирекция “Административно обслужване и информационни технологии Списък на допуснати до конкурс кандидати  Дафинка Нинова Иванова, назначена от 14.06.2012  
03.04.2012 Началник отдел”, отдел “Публична инфраструктура и околна среда”, дирекция “Устройство на територията, публична инфраструктура и околна среда Списък на допуснати до конкурс кандидати  Огнян Павлов Цветков, назначен от 14.05.2012  
03.04.2012 Началник отдел”, отдел “Общинска собственост и икономика”, дирекция “Финанси, икономически анализи, местни приходи и общинска собственост 1.Списък на допуснати до конкурс кандидати

2.Списък на недопуснати до конкурс кандидати

  Приключва без класиране
03.04.2012 „Главен експерт обществени поръчки”, Дирекция „Административно-правни дейности”

1.Списък на допуснати до конкурс кандидати

2.Списък на недопуснати до конкурс кандидати

Славян Николов Янков, назначен от 10.05.2012   

21.03.2012

Директор на общинско предприятие „Паркинги и гаражи”  Списък на допуснати до публичен подбор за длъжността кандидати   Приключва без класиране  
06.03.2012 Директор на общинско предприятие „Обредни дейности” Допуснат до интервю Димитър Николов Симеонов

Интервюто ще се проведе на 26.04.2012 г. 10:00ч.

Димитър Николов Симеонов, назначен от 02.05.2012   
24.02.2012г.

“Младши  юрисконсулт” дирекция  “Административно-правни дейности”

Списък на допуснати до интервю кандидати 1.Милена Валентинова Кирякова - зап.№ 77 / 02.04.2012 г.

 2.Николай Крумов Крумов - зап.№ 76 / 02.04.2012 г.

 
30.01.2012 Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Враца

1.Списък на допуснати до интервю кандидати

2.Коригиран списък на допуснати до интервю кандидати

3.Списък на НЕдопуснати до интервю кандидати

20.03.2012 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА

 
20.01.2012 Директор на Дом за деца, лишени от родителски грижи “Проф.Асен Златаров” – гр. Враца   Анита Димитрова Иванова

от 14.03.2012 г.

 

18.01.2012

Директор на общинско предприятие „Паркинги и гаражи” Приключва без класиране    
 11.01.2012  ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Социални дейности”    Ивалина Коцева Коцева-Симеонова

от 12.03.2012 г.

 
13.01.2012 Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”    Приключва без класиране Конкурса е прекратен с протокол №2 от 01.03.2012 г.
15.08.2011 Експерт „Комуникация, информация и логистика” – гр. Враца

 19.09.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 19.09.2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР ЕКСПЕРТ „Комуникация, информация и логистика” литература за самоподготовка за работа в Областните информационни центрове
15.08.2011 Експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Враца  19.09.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 19.09.2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР ЕКСПЕРТ „Информационно обслужване и услуги”  литература за самоподготовка за работа в Областните информационни центрове
15.08.2011 Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Враца 19.09.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 19.09.2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ   литература за самоподготовка за работа в Областните информационни центрове
20.07.2011   “Главен  експерт КТ и БД”дирекция  “Строителство инженерна инфраструктура  и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инвестиции и инженерна инфраструктура  08.08.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Стефан Ганчев Стефанов

Заповед №40 от 20.09.2011 г.

06.07.2011

Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”     Приключва без класиране - прот. от 15,09,2011 г.

06.07.2011

Директор на общинско предприятие „Социални дейности”     Приключва без класиране - прот. от 15,09,2011 г.
29.07.2011 Директор на ЦДГ „Вълшебница” – гр. Враца   Маринела Еленкова Василева Заповед №24 от 14.09.2011 г.
28.07.2011 Директор на ОДЗ „Звънче” ж.к. „Сениче” – гр. Враца   Николинка Христова Гигова Заповед №23 от 14.09.2011 г.
11.05.2011 “Младши юрисконсулт”, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”, отдел “Правно-нормативно обслужване”  31.05.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Таня Иванова  Миланова Заповед №  27/ 01.07.2011 г.
28.04.2011 “Началник отдел”
отдел “Вътрешен одит””
16.05.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

16.05.2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Стоян Милчев Александров Заповед №20 от 31.05.2011 г.
04.04.2011 Директор на общинско предприятие „Спорт и туризъм”   Явор Крумов Иванов Споразумение №46 от 25.05.2011 г.
24.03.2011 Директор на общинско предприятие „Паркинги и гаражи”   Венчо Данов Кръстев трудов договор
№ 12/13.05.2011
25.02.2011 Директор на общинско предприятие “Обредни дейности – гр. Враца"    

Удължаване срока 01.4.2011

Прекратяване на публичния подбор 16.05.2011

15.03.2011 “Главен  експерт КТ и БД”
дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инвестиции и инженерна инфраструктура”
протокол на комисията
  Конкурсната процедура приключва без класиране съгл. Протокол №4 от 12.04.2011 г. на назначената комисия

20.09.2010

“Главен Счетоводител на общинско предприятие “Социални дейности      – гр. Враца”

 Протокол на комисията  Протокол на комисията  

09.08.2010

“Директор на общинско предприятие “Социални дейности      – гр. Враца”

  Без класиран кандидат - Прот.№ 4 /24.09.2010 г.  

05.11.2010

“Младши  юрисконсулт” дирекция  “Административно-правно и информационно обслужване” отдел “Правно-нормативно обслужване”

 22.11.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 Красимира Томова Първанова  Заповед №  163/08.12.2010 г.

 Боряна Миткова Стаменова  Заповед №  164/08.12.2010 г.

Соня Цветкова Каменова  Заповед №  165/08.12.2010 г.

 

15.09.2010

“Началник отдел”
Дирекция “Строителство, инженерна инфраструктура и опазване на околна среда”, отдел “Опазване на околна среда”- община Враца”

04.10.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

04.10.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Здравка Маринова Иванова Заповед №  148 /01.11.2010 г.  
13.07.2010

За целите на изпълнение на Проект 58111-65-256 „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца”  и  Договор за безвъзмездна финансова помощ, в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, Община Враца търси да назначи

“Ръководител на  Звено за изпълнение на проекта (ЗИП)”

     
31.05.2010 “Старши експерт туризъм и категоризация на туристически обекти”
Дирекция “Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм

 21.06.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

21.06.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Ирена Иванова Николова  Заповед № 76/ 08.07.2010 г.  
20.05.2010 “Началник отдел”
Дирекция “Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”
Отдел “Образование и младежки дейности
 21.06.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

21.06.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Валентина Михайлова Георгиева  Заповед №  75/ 08.07.2010 г.  
18.05.2010 “Началник отдел”
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”
Отдел “Правно-нормативно обслужване
07.06.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Лилия Цолова Василева  Заповед №  73/28.06.2010 г.  
 30.04.2010  “Главен  експерт компютърни технологии”
дирекция  “Административно-правно и информационно обслужване”,
отдел”Административно обслужване и информационни технологии”,          сектор “Информационни технологии”
 17.05.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

17.05.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Димитър Маринов Тодоров  Заповед №  67/14.06.2010 г.

Николай Върбанов Иванов  Заповед №  68/14.06.2010 г.

Светослав Цветанов Първанов  Заповед №  69/14.06.2010 г.

 
26.04.2010 “Главен  експерт ОС”
дирекция  “Управление на общинска собственост”
17.05.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

17.05.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Петя Тодорова Викторова - Устрелска

Заповед №  64/01.06.2010 г.

 
22.04.2010

“Директор”
 Дирекция “Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм”

10.05.2010  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

10.05.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Орлин Цветанов Димитров

Заповед № 61/01.06.2010 г.

 
22.04.2010  

“Директор”
 Дирекция “Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Маринела Георгиева Петрова

Заповед №  62/01.06.2010 г.

 
01.04.2010

“Директор”
 Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ирина Йорданова Иванова Заповед № 57/10.05.2010 г.  
01.04.2010

“Главен  експерт строителство и инвестиции”
дирекция  “Строителство, инженерна инфраструктура и опазване на околна среда”,
отдел “Инженерна инфраструктура и опазване на околна среда”

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Красимира Любенова Кръстева  Заповед №  56/10.05.2010 г.  
30.03.2010

“Директор”
 Дирекция “Канцелария на кмета”

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Йорданка Димитрова Стоянова

Заповед №  55/30.04.2010 г.
 
18.02.2010

“Главен  експерт комуникации, транспорт и БД”
дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инфраструктура и опазване на околна среда”,  сектор”Инженерна инфраструктура”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Георги Дамаскинов Николов 

Зап.№ 17 / 30.03.2010г.

 
18.02.2010

“Старши юрисконсулт” отдел “Обществени поръчки и концесии”, дирекция “АПИО”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Лилия Цолова Василева 

Зап.№ 16 / 30.03.2010г.

 
18.01.2010

“Главен  експерт В и К”, дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инфра-структура и опазване на околна среда”,  сектор”Инженерна инфраструктура”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА На осн.чл.38 от НПКДС конкурсната процедура приключва без класиране  
12.01.2010 “Старши експерт трудова заетост” сектор “Управление на човешки ресурси”, дирекция “АПИО” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Калин Петров Димитров

Зап.№ 11 / 15.02.2010г.

 
12.01.2010 “Старши счетоводител” отдел “Финансово - счетоводен” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Катя Петрова Илиева

Зап.№ 7 / 11.02.2010г.

 
07.01.2010 “Главен  експерт гражданско състояние”, дирекция  “Административно правно и информационно обслужване”, отдел “Гражданско състояние” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ирена Върбанова Георгиева

Зап.№ 8 / 11.02.2010г.

 
05.01.2010

“Главен архитект”,  дирекция «Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда»

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Данаил Цветанов Дилков

Зап.№12 / 15.02.2010г.

 
05.01.2010 “Стажант одитор” в Дирекция “Вътрешен одит” Общинска администрация Враца СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Боряна Николаева Томова

Зап.№9 / 11.02.2010г.

 
05.01.2010 Директор на дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Иво Йорданов Иванов

Зап.№10 / 12.02.2010г.

 
16.12.2009

“Главен  експерт инвестиционни проекти”
дирекция  “Развитие на гражданското общество, туризъм, спорт и оперативни програми”, отдел “Оперативни програми”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ралица Ангелова Гешовска Зап.№3 / 29.01.2010  
16.12.2009

“Финансов контрольор”
Общинска администрация Враца”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ивайло Йорданов Иванов Зап.№4 / 29.01.2010  
16.12.2009

“Главен  експерт В и К”
дирекция  “Устрой-ство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Стро-ителство, инфра-структура и опазване на околна среда”,  сектор”Инженерна инфраструктура”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Заповед за прекратяване на конкурса за "Главен  експерт В и К”  
15.06.2009

Младши  експерт озеленяване и опазване на окол-на среда”, дирекция  “Устройство на те-риторията, строи-телство и опазва-не на околна сре-да”, отдел “Строителство, инфраструктура и опазване на окол-на среда”, сектор “Опазване на околна среда”

06.07.2009г.-ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ на конкурсната комисия, за допускане / недопускане на кандидати до конкурс Ирена Йорданова Статкова Заповед №93 / 27.07.2009 на кмета на община Враца
25.05.2009

Старши експерт икономическо раз-витие и европей-ски фондове, ди-рекция “Развитие на гражданското общество, туризъм, спорт и оперативни програми”, отдел “Оперативни програми”

15.06.2009г.-ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ на конкурсната комисия, за допускане / недопускане на кандидати до конкурс

19.06.2009г.-ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ на Кмета на Община Враца, за допускане/недопускане на кандидати до конкурс

Мариела Николаева Петкова Заповед №92 / 09.07.2009 на кмета на община Враца
30.04.2009 Управител на „Общински пазари и тържища” ЕООД гр. Враца

 16.05.2009г.-ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ от заседание на комисията, определена с решение № 368 от 02.04.2008г. на Общински съвет Враца

 няма

15.06.2009г.-ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ от заседание на комисията, определена с решение № 368 от 02.04.2008г. на Общински съвет Враца

 15.06.2009г.-ПРЕПИС ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на комисията, определена с решение № 368 от 02.04.2008г. на Общински съвет Враца

29.06.2009

Директор на об-инко предприятие “Управление на общинските земи и гори” - гр.Враца

    16.07.2009 г. - Заповед за отмяна на обявения конкурс
30.04.2009 Управител на „Общински пазари и тържища” ЕООД гр. Враца 16.05.2009г.-ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ от заседа-ние на ко-мисията, определена с решение № 368 от 02.04.2008г. на Общински съвет Враца

15.06.2009г.-ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ от заседа-ние на ко-мисията, определена с решение № 368 от 02.04.2008г. на Общински съвет Враца

 

 

               15.06.2009г.-ПРЕПИС ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на комисията, определена с решение № 368 от 02.04.2008г. на Общински съвет Враца

02.04.2009

Директор на Регионална библиотека “Христо Ботев” – гр. Враца

   Силвия Павлова Врачовска Споразумение №28 от 08.06.2009г. 
01.04.2009

Главен  експерт устройствено планиране в дирекция  “Устройство на територията, строителство и екология”, отдел”Устройство на територията”, сектор “Административно-териториално обслужване

    Прекратена със заповед №492 / 16.04.2009 г.  на кмета на община Враца
16.03.2009

Директор на Регионален исторически музей (РИМ) – гр. Враца

  Илия Димитров Стоянов Споразумение №19 от 25.05.2009 г.
12.03.2009

Директор на Регионален исторически музей (РИМ) – гр. Враца

    ЗАПОВЕД № 348 от 12.03.2009 год.за отмяна Заповед № 191/12.02.2009 г. за провеждане на конкурс за длъжността „Директор” на РИМ
05.01.2009   Управител на  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Враца  Препис от решение на комисия  Илиян Петров Йончев  
05.01.2009 Управител ина  „Обредни дейности” ЕООД, гр. Враца Препис от решение на комисия Радостина Миткова Нинова - Савовска  

 

Забележка: Обявите и резултатите за конкурсите в община Враца, които не намирате тук, може да откриете в менюто "ТЪРГОВЕ и КОНКУРСИ" - временно са там.