Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Кариери » Архив конкурси

Дата

Работно място

Допуснати

Избран кандидат

Забележка

21.12.2011

Социален работник по проект „И аз имам семейство” процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11

 

Документи за изтегляне:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

2.АВТОБИОГРАФИЯ

3.ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

4.ДЕКЛАРАЦИЯ

 1.Списък на допуснати до интервю кандидати

 

2.Списък на недопуснати до интервю кандидати

  Две /2/ места
29.10.2013

“Началник отдел” Отдел “Работа с кметствата,  обслужване на Общински съвет и административно-стопанска дейност”

1.Списък на допуснати  кандидати 

   
29.10.2013

„Главен експерт по Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ”, отдел “Общинска собственост” в Общинска администрация Враца.

1.Списък на допуснати  кандидати  

2.Списък на Недопуснати  кандидати  

   

08.07.2013

Конкурс за длъжността „директор” на ОДЗ „Люляк” с адрес: гр. Враца, кв. Медковец, ул. „Огоста” №3.

  1.Списък на допуснати  кандидати  

   
05.02.2013

Специалист социални дейности по проект „Социални услуги в домашна среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”, бюджетна линия BG051РО001-5.1.04

 

Документи за изтегляне:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

2.АВТОБИОГРАФИЯ

3.ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

4.ДЕКЛАРАЦИЯ

  1.Списък на допуснати до интервю кандидати

 

2.Списък на недопуснати до интервю кандидати

 Списък на класираните кандидати двама специалисти социални дейности
21.11.2012 Директор на общинско предприятие „Спорт и туризъм”- гр. Враца   Венцислав Петров Николов, назначен от 28.01.2013   
20.11.2012 Директор на общинско предприятие „Паркинги и гаражи””- гр. Враца   Цветан Огнянов Илиев, назначен от 28.01.2013   
12.11.2012 „Главен експерт общинска собственост”, Дирекция „Финанси, икономически анализ, местни приходи и общинска собственост”, отдел “Общинска собственост и икономика" в Общинска администрация Враца

1.Списък на допуснати кандидати 

2.Списък на недопуснати кандидати

Цветелина Симеонова Монджоловска, назначена от 12.12.2012   
01.08.2012 „Директор” на ОДЗ „Зора”- гр. Враца  1.Списък на допуснати кандидати  Класиране  
17.05.2012 „Директор”, дирекция “Административно обслужване и информационни технологии Списък на допуснати до конкурс кандидати  Дафинка Нинова Иванова, назначена от 14.06.2012  
03.04.2012 Началник отдел”, отдел “Публична инфраструктура и околна среда”, дирекция “Устройство на територията, публична инфраструктура и околна среда Списък на допуснати до конкурс кандидати  Огнян Павлов Цветков, назначен от 14.05.2012  
03.04.2012 Началник отдел”, отдел “Общинска собственост и икономика”, дирекция “Финанси, икономически анализи, местни приходи и общинска собственост 1.Списък на допуснати до конкурс кандидати

2.Списък на недопуснати до конкурс кандидати

  Приключва без класиране
03.04.2012 „Главен експерт обществени поръчки”, Дирекция „Административно-правни дейности”

1.Списък на допуснати до конкурс кандидати

2.Списък на недопуснати до конкурс кандидати

Славян Николов Янков, назначен от 10.05.2012   

21.03.2012

Директор на общинско предприятие „Паркинги и гаражи”  Списък на допуснати до публичен подбор за длъжността кандидати   Приключва без класиране  
06.03.2012 Директор на общинско предприятие „Обредни дейности” Допуснат до интервю Димитър Николов Симеонов

Интервюто ще се проведе на 26.04.2012 г. 10:00ч.

Димитър Николов Симеонов, назначен от 02.05.2012   
24.02.2012г.

“Младши  юрисконсулт” дирекция  “Административно-правни дейности”

Списък на допуснати до интервю кандидати 1.Милена Валентинова Кирякова - зап.№ 77 / 02.04.2012 г.

 2.Николай Крумов Крумов - зап.№ 76 / 02.04.2012 г.

 
30.01.2012 Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Враца

1.Списък на допуснати до интервю кандидати

2.Коригиран списък на допуснати до интервю кандидати

3.Списък на НЕдопуснати до интервю кандидати

20.03.2012 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА

 
20.01.2012 Директор на Дом за деца, лишени от родителски грижи “Проф.Асен Златаров” – гр. Враца   Анита Димитрова Иванова

от 14.03.2012 г.

 

18.01.2012

Директор на общинско предприятие „Паркинги и гаражи” Приключва без класиране    
 11.01.2012  ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Социални дейности”    Ивалина Коцева Коцева-Симеонова

от 12.03.2012 г.

 
13.01.2012 Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”    Приключва без класиране Конкурса е прекратен с протокол №2 от 01.03.2012 г.
15.08.2011 Експерт „Комуникация, информация и логистика” – гр. Враца

 19.09.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 19.09.2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР ЕКСПЕРТ „Комуникация, информация и логистика” литература за самоподготовка за работа в Областните информационни центрове
15.08.2011 Експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Враца  19.09.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 19.09.2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР ЕКСПЕРТ „Информационно обслужване и услуги”  литература за самоподготовка за работа в Областните информационни центрове
15.08.2011 Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Враца 19.09.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 19.09.2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ   литература за самоподготовка за работа в Областните информационни центрове
20.07.2011   “Главен  експерт КТ и БД”дирекция  “Строителство инженерна инфраструктура  и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инвестиции и инженерна инфраструктура  08.08.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Стефан Ганчев Стефанов

Заповед №40 от 20.09.2011 г.

06.07.2011

Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”     Приключва без класиране - прот. от 15,09,2011 г.

06.07.2011

Директор на общинско предприятие „Социални дейности”     Приключва без класиране - прот. от 15,09,2011 г.
29.07.2011 Директор на ЦДГ „Вълшебница” – гр. Враца   Маринела Еленкова Василева Заповед №24 от 14.09.2011 г.
28.07.2011 Директор на ОДЗ „Звънче” ж.к. „Сениче” – гр. Враца   Николинка Христова Гигова Заповед №23 от 14.09.2011 г.
11.05.2011 “Младши юрисконсулт”, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”, отдел “Правно-нормативно обслужване”  31.05.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Таня Иванова  Миланова Заповед №  27/ 01.07.2011 г.
28.04.2011 “Началник отдел”
отдел “Вътрешен одит””
16.05.2011 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

16.05.2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Стоян Милчев Александров Заповед №20 от 31.05.2011 г.
04.04.2011 Директор на общинско предприятие „Спорт и туризъм”   Явор Крумов Иванов Споразумение №46 от 25.05.2011 г.
24.03.2011 Директор на общинско предприятие „Паркинги и гаражи”   Венчо Данов Кръстев трудов договор
№ 12/13.05.2011
25.02.2011 Директор на общинско предприятие “Обредни дейности – гр. Враца"    

Удължаване срока 01.4.2011

Прекратяване на публичния подбор 16.05.2011

15.03.2011 “Главен  експерт КТ и БД”
дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инвестиции и инженерна инфраструктура”
протокол на комисията
  Конкурсната процедура приключва без класиране съгл. Протокол №4 от 12.04.2011 г. на назначената комисия

20.09.2010

“Главен Счетоводител на общинско предприятие “Социални дейности      – гр. Враца”

 Протокол на комисията  Протокол на комисията  

09.08.2010

“Директор на общинско предприятие “Социални дейности      – гр. Враца”

  Без класиран кандидат - Прот.№ 4 /24.09.2010 г.  

05.11.2010

“Младши  юрисконсулт” дирекция  “Административно-правно и информационно обслужване” отдел “Правно-нормативно обслужване”

 22.11.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

 Красимира Томова Първанова  Заповед №  163/08.12.2010 г.

 Боряна Миткова Стаменова  Заповед №  164/08.12.2010 г.

Соня Цветкова Каменова  Заповед №  165/08.12.2010 г.

 

15.09.2010

“Началник отдел”
Дирекция “Строителство, инженерна инфраструктура и опазване на околна среда”, отдел “Опазване на околна среда”- община Враца”

04.10.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

04.10.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Здравка Маринова Иванова Заповед №  148 /01.11.2010 г.  
13.07.2010

За целите на изпълнение на Проект 58111-65-256 „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца”  и  Договор за безвъзмездна финансова помощ, в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, Община Враца търси да назначи

“Ръководител на  Звено за изпълнение на проекта (ЗИП)”

     
31.05.2010 “Старши експерт туризъм и категоризация на туристически обекти”
Дирекция “Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм

 21.06.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

21.06.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Ирена Иванова Николова  Заповед № 76/ 08.07.2010 г.  
20.05.2010 “Началник отдел”
Дирекция “Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”
Отдел “Образование и младежки дейности
 21.06.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

21.06.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Валентина Михайлова Георгиева  Заповед №  75/ 08.07.2010 г.  
18.05.2010 “Началник отдел”
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”
Отдел “Правно-нормативно обслужване
07.06.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Лилия Цолова Василева  Заповед №  73/28.06.2010 г.  
 30.04.2010  “Главен  експерт компютърни технологии”
дирекция  “Административно-правно и информационно обслужване”,
отдел”Административно обслужване и информационни технологии”,          сектор “Информационни технологии”
 17.05.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

17.05.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Димитър Маринов Тодоров  Заповед №  67/14.06.2010 г.

Николай Върбанов Иванов  Заповед №  68/14.06.2010 г.

Светослав Цветанов Първанов  Заповед №  69/14.06.2010 г.

 
26.04.2010 “Главен  експерт ОС”
дирекция  “Управление на общинска собственост”
17.05.2010 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

17.05.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Петя Тодорова Викторова - Устрелска

Заповед №  64/01.06.2010 г.

 
22.04.2010

“Директор”
 Дирекция “Здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм”

10.05.2010  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

10.05.2010 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Орлин Цветанов Димитров

Заповед № 61/01.06.2010 г.

 
22.04.2010  

“Директор”
 Дирекция “Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Маринела Георгиева Петрова

Заповед №  62/01.06.2010 г.

 
01.04.2010

“Директор”
 Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ирина Йорданова Иванова Заповед № 57/10.05.2010 г.  
01.04.2010

“Главен  експерт строителство и инвестиции”
дирекция  “Строителство, инженерна инфраструктура и опазване на околна среда”,
отдел “Инженерна инфраструктура и опазване на околна среда”

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Красимира Любенова Кръстева  Заповед №  56/10.05.2010 г.  
30.03.2010

“Директор”
 Дирекция “Канцелария на кмета”

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

Йорданка Димитрова Стоянова

Заповед №  55/30.04.2010 г.
 
18.02.2010

“Главен  експерт комуникации, транспорт и БД”
дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инфраструктура и опазване на околна среда”,  сектор”Инженерна инфраструктура”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Георги Дамаскинов Николов 

Зап.№ 17 / 30.03.2010г.

 
18.02.2010

“Старши юрисконсулт” отдел “Обществени поръчки и концесии”, дирекция “АПИО”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Лилия Цолова Василева 

Зап.№ 16 / 30.03.2010г.

 
18.01.2010

“Главен  експерт В и К”, дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда”, отдел “Строителство, инфра-структура и опазване на околна среда”,  сектор”Инженерна инфраструктура”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА На осн.чл.38 от НПКДС конкурсната процедура приключва без класиране  
12.01.2010 “Старши експерт трудова заетост” сектор “Управление на човешки ресурси”, дирекция “АПИО” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Калин Петров Димитров

Зап.№ 11 / 15.02.2010г.

 
12.01.2010 “Старши счетоводител” отдел “Финансово - счетоводен” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Катя Петрова Илиева

Зап.№ 7 / 11.02.2010г.

 
07.01.2010 “Главен  експерт гражданско състояние”, дирекция  “Административно правно и информационно обслужване”, отдел “Гражданско състояние” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Ирена Върбанова Георгиева

Зап.№ 8 / 11.02.2010г.

 
05.01.2010

“Главен архитект”,  дирекция «Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда»

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Данаил Цветанов Дилков

Зап.№12 / 15.02.2010г.

 
05.01.2010 “Стажант одитор” в Дирекция “Вътрешен одит” Общинска администрация Враца СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Боряна Николаева Томова

Зап.№9 / 11.02.2010г.

 
05.01.2010 Директор на дирекция  “Устройство на територията, строителство и опазване на околна среда” СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА Иво Йорданов Иванов

Зап.№10 / 12.02.2010г.

 

 

Забележка: Обявите и резултатите за конкурсите в община Враца, които не намирате тук, може да откриете в менюто "ТЪРГОВЕ и КОНКУРСИ" - временно са там.