Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Кариери

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

Избран кандидат

Забележка

01.03.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

-Обявена е 1 длъжност за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите.

За  информация и подаване на документи до 23 март 2018г. включително.

     
01.03.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

-Обявени са 75 длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Военноморските сили.

За  информация и подаване на документи до 16 март 2018г. включително.

     
26.02.2018 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал.

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ. 

   
05.02.2018 Проект “Приеми ме 2015” на ОПРЧР за област Враца обявява процедура за подбор на 3 (три) броя «социални работници» в Областен екип по приемна грижа/ОЕПГ/.

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ  ДОПУСНАТИ ДО  ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ НЕДОПУСНАТИ
ДО ИНТЕРВЮ

 
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ.     
17.01.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

 

-Обявени са длъжности за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба за: - Сухопътни войски - 225 длъжности;
- Военноморски сили - 50 длъжности;
- Централно военно окръжие - 25 длъжности
.

За  информация и подаване на документи до 30 септември 2018г. включително.

     
17.01.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

 

Обявени са 5 длъжности за приемане на военна служба във ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”.

За  информация и подаване на документи до 02 февруари 2018г. включително.

     
09.01.2018 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

 

Обявени са 49 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част.

За  информация и подаване на документи до 28 февруари 2018г. включително.

     
09.01.2018 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

 

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в ериода:от 12.03. до 05.04.2018г. и от 01.10. до 26.10.2018г.

     
05.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на кандидати /потребители и предоставящи/ за социалните услуги в домашна среда - "Личен асистент" и "Домашен помощник”

Документи:
1. Заявление за  ползване на услугата личен асистент.
2.Заявление за   ползване на услугата домашен помощник.
            
3. Заявление за предоставяне на услугата личен   асистент.
4. Заявление за предоставяне на услугата домашен помощник.

     
15.12.2017 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

 

Обявени са 246 длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски.

За  информация и подаване на документи до 02 февруари 2018г. включително.

     
08.12.2017 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

 

- ВГС - 3 длъжности за офицери; 

- ВП - 3 длъжности за сержанти и войници; 

- ВВС - 26 длъжности за офицери и войници.

За  информация и подаване на документи: -за ВГС - 31 януари 2018г.включително;
-за ВП - 22 декември 2017г. включително.
-за ВВС - 22 декември 2017г. включително.

     
29.11.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

 

- ВВС - 14 длъжности за войници; 

- СКС - 1 длъжност за офицер.

За  информация и подаване на документи за ВВС :
-Божурище 29 декември 2017г.включително;
-Г.Игнатиево 12 януари 2018г.включително.
за СКС - 21 декември 2017г. включително.

     
23.11.2017 

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

 

- ВМА - 1 длъжност за сержант; 

- БСС - 28 длъжности за войници.

За  информация и подаване на документи за ВМА - 01декември 2017г. включително.
за БСС - 26 януари 2018г. включително.

     
04.10.2017  Проект “Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” на община Враца обявява процедура за подбор на екип за следните длъжности: Ръководител, Медицинска сестра.

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ:   Ръководител;  Медицинска сестра. 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ:   Ръководител;  Медицинска сестра.    
20.09.2017 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал.

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ.  Управител;  Психолог;  Медиатор-консултации родители;  Медиатор-детски консултации. 

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ. 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ . Управител;  Психолог;  Медиатор-консултации родители;  Медиатор-детски консултации. 

 

СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ.  
 
31.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: Главен експерт „Автоматизирани системи за управление” към Дирекция „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация Враца.

СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО  КОНКУРС.

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС. 

   
31.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ
За провеждане на подбор за 2 (две) вакантни длъжности за „Инспектор” към звено „Инспекторат”

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ  ДОПУСНАТИ ДО  ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ НЕДОПУСНАТИ
ДО ИНТЕРВЮ

КЛАСИРАНЕ

 
16.08.2017 Проект “Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” на община Враца стартира прием за подаване на Заявления за ползване на услугата „Социален асистент“ и за предоставяне на услугата „Социален асистент“.

Документи:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“.
2. Заявление за ползване на услуга „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“.
            
3. Декларация потребител.
4. Информация за кандидат- потребител.

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА
„СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ“
ДОПУСНАТИ
ДО УЧАСТИЕ
ВЪВ ВТОРИ ЕТАП –
ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛИ НА
УСЛУГАТА
„СОЦИАЛEН
АСИСТЕНТ“

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА
„СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ“
НЕДОПУСНАТИ
ДО УЧАСТИЕ
ВЪВ ВТОРИ ЕТАП –
ИНТЕРВЮ

 

СПИСЪК НА
КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
 
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ 
 
16.08.2017 Проект “Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” на община Враца обявява процедура за подбор на екип на „Център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца“ за следните длъжности: Ръководител, Социален работник, Психолог и Медицинска сестра.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.   Ръководител;     Социален работник;  Психолог;       Медицинска сестра. 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.   Ръководител;  Психолог;  Медицинска сестра.  


СПИСЪК НА
КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ.
 
Ръководител;  Социален работник;  Психолог

СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ.  Медицинска сестра. 

 
13.07.2017

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”, за срок от 3 (три) години от датата на сключване на споразумението.

Заявление за участие в конкурс.

Декларация упражняване на професия

 Резултати от концепции.     
16.05.2017 Проект “Приеми ме 2015” на община Враца обявява процедура за подбор на «социален работник» в Областен екип по приемна грижа/ОЕПГ/, с работно място: Враца; обхват: общините Враца, Криводол, Мездра, Мизия и Роман.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

     
28.04.2017  Проект “Приеми ме 2015” на община Враца обявява процедура за подбор на «социален работник» в Областен екип по приемна грижа/ОЕПГ/, с работно място: Враца; обхват: общините Враца, Криводол, Мездра, Мизия и Роман.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО  ИНТЕРВЮ.

   
12.10.2016 ОБЩИНА ВРАЦА Набира кандидати за длъжността “Главен експерт Контрол по строителството и инвеститорски контрол”.      
04.05.2016 ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на кандидати в Дирекция „Строителство и инфраструктура“, отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Общинска администрация, Община Враца
за Длъжност: Главен експерт "Контрол по строителството”