Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Кариери

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

Избран кандидат

Забележка

21.09.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен e конкурс за 188 длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски.
 

За  информация и подаване на документи до 07 ноември 2017 г.  включително! 

     
20.09.2017 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал.

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

     
31.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: Главен експерт „Автоматизирани системи за управление” към Дирекция „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация Враца.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС.

 

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС. 

   
31.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ
За провеждане на подбор за 2 (две) вакантни длъжности за „Инспектор” към звено „Инспекторат”

     
25.08.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен e конкурс за 47 длъжности
за лекари и мед.сестри
за приемане на военна служба във
Военномедицинска академия.
 

За  информация и подаване на документи до 29 септември 2017г  включително! 

     
16.08.2017 Проект “Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” на община Враца стартира прием за подаване на Заявления за ползване на услугата „Социален асистент“ и за предоставяне на услугата „Социален асистент“.

Документи:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“.
2. Заявление за ползване на услуга „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“.
            
3. Декларация потребител.
4. Информация за кандидат- потребител.

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА
„СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ“
ДОПУСНАТИ
ДО УЧАСТИЕ
ВЪВ ВТОРИ ЕТАП –
ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛИ НА
УСЛУГАТА
„СОЦИАЛEН
АСИСТЕНТ“

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА
„СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ“
НЕДОПУСНАТИ
ДО УЧАСТИЕ
ВЪВ ВТОРИ ЕТАП –
ИНТЕРВЮ

 

СПИСЪК НА
КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
 
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ 
 
16.08.2017 Проект “Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” на община Враца обявява процедура за подбор на екип на „Център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца“ за следните длъжности: Ръководител, Социален работник, Психолог и Медицинска сестра.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ. Ръководител;  Социален работник;  Психолог;  Медицинска сестра. 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.  Ръководител;  Психолог;  Медицинска сестра.  


СПИСЪК НА
КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ.
 
Ръководител;  Социален работник;  Психолог

СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ.  Медицинска сестра. 

 
13.07.2017

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”, за срок от 3 (три) години от датата на сключване на споразумението.

Заявление за участие в конкурс.

Декларация упражняване на професия

 Резултати от концепции.     
26.05.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Набира български граждани без военна подготовка за участие в курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода: от 20.11. до 15.12.2017г. 
 

За  информация и подаване на документи до 18 октомври 2017г. включително! 

     
16.05.2017 Проект “Приеми ме 2015” на община Враца обявява процедура за подбор на «социален работник» в Областен екип по приемна грижа/ОЕПГ/, с работно място: Враца; обхват: общините Враца, Криводол, Мездра, Мизия и Роман.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

     
28.04.2017  Проект “Приеми ме 2015” на община Враца обявява процедура за подбор на «социален работник» в Областен екип по приемна грижа/ОЕПГ/, с работно място: Враца; обхват: общините Враца, Криводол, Мездра, Мизия и Роман.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

   
12.10.2016 ОБЩИНА ВРАЦА Набира кандидати за длъжността “Главен експерт Контрол по строителството и инвеститорски контрол”.      
04.05.2016 ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на кандидати в Дирекция „Строителство и инфраструктура“, отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Общинска администрация, Община Враца
за Длъжност: Главен експерт "Контрол по строителството”