Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Кариери

Дата

Работно място

Допуснати кандидати

Избран кандидат

Забележка

13.11.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

 

- ВВС - 1 длъжност за офицер; 

- ВВС - 2 длъжности за сержанти; 

- БСС - 5 длъжности за войници.

За  информация и подаване на документи за ВВС - 24 ноември 2017г. за офицера и 22 декември 2017г. за сержантите, включително;
за БСС - 28 ноември 2017г. включително.

     
09.11.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявени са следните конкурси за приемане на военна служба в:

 

- СКС - 1 длъжност за сержант; 

- СКИС - 4 длъжности за офицери.

За  информация и подаване на документи за СКС - 22 ноември 2017г. включително.
за СКИС - 16 ноември 2017г. включително.

     
25.10.2017

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - ВРАЦА

Обявен e конкурс заприемане на военна служба в Националния военен университет „Васил Левски”:

 

- 4 длъжности за войници; 

- 5 длъжности за старшини.

За  информация и подаване на документи до за войници - 24 ноември 2017г. включително.
за старшини - 01 ноември 2017г. включително.

     
04.10.2017  Проект “Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” на община Враца обявява процедура за подбор на екип за следните длъжности: Ръководител, Медицинска сестра.

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ: Ръководител;  Медицинска сестра. 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ:   Ръководител;  Медицинска сестра.    
20.09.2017 Проект “СТИМУЛ за ранно детско развитие” на община Враца обявява конкурс за подбор на персонал.

Документи:
1.Заявление.
2.Автобиография.
            
3.Декларация.
4.Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ. Управител;  Психолог;  Медиатор-консултации родители;  Медиатор-детски консултации. 

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ. 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ . Управител;  Психолог;  Медиатор-консултации родители;  Медиатор-детски консултации. 

 

СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ.  
 
31.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
За длъжността: Главен експерт „Автоматизирани системи за управление” към Дирекция „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация Враца.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС.

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС. 

   
31.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ
За провеждане на подбор за 2 (две) вакантни длъжности за „Инспектор” към звено „Инспекторат”

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ НЕДОПУСНАТИ
ДО ИНТЕРВЮ

КЛАСИРАНЕ

 
16.08.2017 Проект “Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” на община Враца стартира прием за подаване на Заявления за ползване на услугата „Социален асистент“ и за предоставяне на услугата „Социален асистент“.

Документи:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“.
2. Заявление за ползване на услуга „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“.
            
3. Декларация потребител.
4. Информация за кандидат- потребител.

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА
„СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ“
ДОПУСНАТИ
ДО УЧАСТИЕ
ВЪВ ВТОРИ ЕТАП –
ИНТЕРВЮ

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛИ НА
УСЛУГАТА
„СОЦИАЛEН
АСИСТЕНТ“

СПИСЪК НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА
ДЛЪЖНОСТТА
„СОЦИАЛЕН
АСИСТЕНТ“
НЕДОПУСНАТИ
ДО УЧАСТИЕ
ВЪВ ВТОРИ ЕТАП –
ИНТЕРВЮ

 

СПИСЪК НА
КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
 
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ 
 
16.08.2017 Проект “Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” на община Враца обявява процедура за подбор на екип на „Център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца“ за следните длъжности: Ръководител, Социален работник, Психолог и Медицинска сестра.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ. Ръководител;  Социален работник;  Психолог;  Медицинска сестра. 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.  Ръководител;  Психолог;  Медицинска сестра.  


СПИСЪК НА
КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ.
 
Ръководител;  Социален работник;  Психолог

СПИСЪК НА НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ.  Медицинска сестра. 

 
13.07.2017

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ПОДБОР за длъжността: Директор на общинско предприятие „Обредни дейности”, за срок от 3 (три) години от датата на сключване на споразумението.

Заявление за участие в конкурс.

Декларация упражняване на професия

 Резултати от концепции.     
16.05.2017 Проект “Приеми ме 2015” на община Враца обявява процедура за подбор на «социален работник» в Областен екип по приемна грижа/ОЕПГ/, с работно място: Враца; обхват: общините Враца, Криводол, Мездра, Мизия и Роман.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

     
28.04.2017  Проект “Приеми ме 2015” на община Враца обявява процедура за подбор на «социален работник» в Областен екип по приемна грижа/ОЕПГ/, с работно място: Враца; обхват: общините Враца, Криводол, Мездра, Мизия и Роман.

Документи:
1. Заявление.
2. Автобиография.
            
3. Декларация.
4. Декларация по чл.107a,ал.1

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ.

   
12.10.2016 ОБЩИНА ВРАЦА Набира кандидати за длъжността “Главен експерт Контрол по строителството и инвеститорски контрол”.      
04.05.2016 ОБЯВЛЕНИЕ
За набиране на кандидати в Дирекция „Строителство и инфраструктура“, отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“, Общинска администрация, Община Враца
за Длъжност: Главен експерт "Контрол по строителството”