Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Образование

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛЯТНАТА РАБОТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ лято – 2017 г.

   

ИНФОРМАЦИЯ за спортни дейности лято – 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ за образователни дейности лято – 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ за развлекателни дейности лято – 2017 г.

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

 „НАЙ-ПАТРИОТИЧЕН КЛАС”

ЗРЕЛОСТНИЦИ 2017 г. 

І. Общи положения:

            Конкурсът е под патронажа на Калин Каменов - кмет на Община Враца -  и е посветен на 141-та годишнина от ПОДВИГА НА БОТЕВАТА ЧЕТА и 169 години от РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ.

            Част е от официалните чествания на „БОТЕВИ ДНИ - 2017 г.”

 1. Цели:
 • Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Христо Ботев и неговата чета
 • Да се насочи вниманието им към националната история
 • Да се стимулира творческото им мислене
 • Да се възпитават в дух на патриотизъм и активно гражданство

 II. Условия за участие:

·         Участници могат да бъдат само ученици в ХІІ-ти клас от училищата в град Враца;

·         Да се включат най-малко 90% от учениците в съответния клас

·         Участието на класа може да бъде под формата на:

           -  патриотична инициатива, получила отзвук сред обществеността на град Враца

           -  представяне на абитуриентския бал или в деня на изпращането с патриотичен костюм (обща визия) или елемент от него

·         Кандидатурата на класа да е подкрепена със снимки, видео, публикации, обяснителен текст и др.,изпратени в определения срок

·         Наличие на устойчивост и социален елемент в представения материал на участващия клас 

III. Критерии за оценяване:

 • оригиналност и творчески подход
 • личностна позиция
 • естетическо изпълнение
 • стилистична култура
 • възможно най-голям брой участници от класа

IV. Изисквания към представените кандидатури:

            1.До участие и оценяване ще бъдат допуснати само инициативи, свързани с темата на конкурса.

            2.Заявки за участие се приемат до 28.04.2017 г. /петък/ на електронната поща на Община Враца – obshtinavr@b-trust.org чрез попълване на предвидения за целта формуляр.

 

            3.Материалите за конкурса трябва да бъдат представени по избор във вид на:

 • Снимки, снимани с резолюция не по-малка от 300 пиксела във формат jpg
 • Видео клип/ филм с отлична резолюция
 • Презентация Power Point

     4.Материалите за конкурса задължително да са придружени от кратък обяснителен текст на хартиен и електронен носител във формат Word. Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, точен адрес, телефон, e-mail 

V. Оценяване :

·        On-line гласуване в специално създадена страница

·        Оценяване от комисия по обявените критерии (т.ІІІ), събраните гласове от оn-line гласуването и представени материали от изяви по темата на конкурса, реализирани в рамките на учебната 2016/2017г. 

VI. Срок за изпращане на материалите – 15.05.2017 г. - 05.06.2017 г. /понеделник/

VII. Обявяване на резултатите:

            Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 30 юни 2017 г.

VIII. Награди:

            Учредява се единствена награда: „ ПО СТЪПКИТЕ НА БОТЕВ”

Заявка за участие изтеглете от тук.