Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

07.05.2019
2019-026 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, изпълнявани от община Враца“
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Методика за оценка 6. Образци 7. Проект на договор   08.07.2019 г.    Утвърден доклад от 08.07.2019 година. 08.07.2019 ...

03.05.2019
2019-025 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ИЗОЛАТОР ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В МЕСТНОСТТА „ДЖУДЖАНСКИ ПОТОК“, ГРАД ВРАЦА
1. Обява 2. Указания за участие 3. Техническа спецификация 4. Количествена Сметка 5. Проект на договор  6. Образци   14.05.2019 г.    Съобщение.   22.05.2019 г.    Протокол.   18.06.2019 г.    Договор ...

22.04.2019
2019-024 Доставка на материали за улично осветление на територията на Община Враца за 2019 година
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   03.06.2019 г.    Протокол от 03.06.2019г.   18.06.2019 г.    Договор Д-145 от 18.06.2019 г.   ...

22.04.2019
2019-023 „СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ФИДИК - ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА – II ФАЗА” по две обособени позиции
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   21.05.2019 г.    Разяснение 26.06.2019 г.    Решение за опрделяне ...

15.04.2019
2019-022 Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   16.05.2019 г.    Протокол от 16.05.2019г.  28.05.2019 г.    Договор С-123 от 23.05.2019г.  ...

15.04.2019
2019-021 ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА /ОПМ/ - СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация     4.1.Приложение 1     4.2.Приложение 2 5. Проект на договор 6. Образци   14.06.2019 г.    Протокол от ...

15.04.2019
2019-020 ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   17.04.2019 г.    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна ...

12.04.2019
2019-019 Дейности по осигуряване на информация и комуникация в изпълнение на проект: Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор ОП 1 6. Проект на договор ОП 2 7. Проект на договор ОП 3 8. Образци   20.06.2019 г.    Протокол ...

11.04.2019
2019-018 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 2019 ГОДИНА
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   14.05.2019 г.    Протокол от 14.05.2019г.  14.05.2019 г.    Решение за определяне ...

08.04.2019
2019-017 „СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ФИДИК - ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА – II ФАЗА”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   03.05.2019г.  Протокол от 03.05.2019 г. 27.05.2019г.  Договор У-84 от 03.05.2019 г. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца