Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

04.02.2016
02-2016-006 Публична покана, с предмет: Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Враца за 2016 г.
1. Публична Покана 2. Указания за подготовка на офертата. 3. Образец на оферта за ОП-1. 4. Образец на оферта за ОП-2. 5. Проект на договор. 6. Техническа спецификацияза ОП-1. 7. Техническа спецификацияза ...

29.01.2016
03-2016-007 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддръжка и ремонт на хоризонтална маркировка, знаци и сигнализация на уличната мрежа, свързани с организацията и безопасността на движението в гр. Враца и населените места на тер
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Образци. 5. Проект на договор. 6. Договор № У-5 от 13.01.2017       ...

21.01.2016
02-2016-002 Публична покана, с предмет: Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопасност на движението за нуждите на Община Враца за 2016 г.
1. Публична Покана 2. Указания за подготовка на офертата. 3. Образец на оферта. 4. Проект на договор. 5. Техническа спецификация. 6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на ...

20.01.2016
03-2016-004 – Договаряне без обявление с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на многофамилна жилищна сграда в гр.Враца, ул. Мито Орозов №45.
Решение № 142 / 19.01.2016 г.       04.02.2016 г. Решение № 399 / 04.02.2016 г. ...

20.01.2016
03-2016-003 – Договаряне без обявление с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на многофамилна жилищна сграда в гр.Враца, ул. Васил Кънчов №2А.
Решение № 143 / 19.01.2016 г.       04.02.2016 г. Решение № 398 / 04.02.2016 г. ...

08.01.2016
02-2016-001 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Враца по обособени позиции (ОП)
1. Публична Покана 2. Техническа спецификация. 3. Методика за оценка. 4. Образец на оферта за ОП-1. 5. Образец на оферта за ОП-2. 6. Проект на договор за ОП-1. 7. Проект на договор за ОП-2. 8.Образец на ...

16.12.2015
02-2015-101 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обслужване на обект "Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци", п.и. 12259.153.4, в м. "Орешака" землището на гр. Враца
1.Публична Покана 2.Образец на оферта. 3.Проект на договор. 4.Образец на декларация за оборудване. 5.Образец на декларация за приемане клаузите на договора.   Утвърден от възложителя Протокол. ...

21.10.2015
03-2015-099 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВРАЦА
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения     30.12.2015 Протокол № 1 от 20.11.2015 г. ...

20.10.2015
03-2015-098 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА, ВСЛЕДСТВИЕ НА НАВОДНЕНИЯТА ПРЕЗ М. ЮЛИ И АВГУСТ 2014 Г.
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения   19.11.2015 г.  Решение №2566 / 19.11.2015 г. за прекратяване процедурата. ...

16.10.2015
03-2015-094 – Договаряне без обявление с предмет: Изпълнение на допълнителни СМР в Младежки център - Враца
1. Решение за откриване.   16.10.2015 Решение № 2798. 16.10.2015 Доклад+Протокол. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца