Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

03.08.2016
2016-057 "Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца.
1. Обява. 2. Образци. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект по Обособена позиция 1. 5. Договор-проект по Обособена позиция 2.   15.08.2016 Протокол 1 от 12.08.2016 г. 29.08.2016 Протокол 2 ...

22.07.2016
2016-056 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА (ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА) ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА“.
1. Решение 2. Обявление 3. Приложения - образци. 4. Документация.     22.08.2016 г. Протокол 1 - 22.08.2016. 15.09.2016 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти. 20.09.2016 г. Решение 20.09.2016г. ...

15.07.2016
2016-054 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в град Враца, съгласно Закона за енергийната ефективност и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година и архитектурно заснемане
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   18.07.2016 г. Разяснение. 29.07.2016 Протокол 1 от 29.07.2016 г.. 19.08.2016 ...

15.07.2016
2016-053 Паспортизация на общински сгради и съоръжения съгласно Наредба № 5/2006 година на МРРБ на територията на община Враца
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   18.07.2016 г. Разяснение. 19.07.2016 г. Съобщение за прекратяване. ...

15.07.2016
03-2016-042 Инженеринг - проектиране и изграждане на ново улично осветление на гр. Враца
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   21.07.2016 г. Съобщение за прекратяване.   ...

07.07.2016
2016-052 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
1. Решение 2. Обявление 3. Приложения - образци. 4. Документация.   18.08.2016 Протокол № 1. 01.09.2016 Съобщение. ...

07.07.2016
2016-051 обществена поръчка с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Враца по шест обособени по
1. Решение 2. Обявление 3. Документация. 4. Договор-проект.   13.07.2016  Разяснение. 19.07.2016  Разяснение 2. 21.07.2016  Решение за одобряване на обявление за изменение. 22.07.2016  Разяснение ...

24.06.2016
2016-045 Обява за събиране на оферти с предмет:"Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, собственост на Община Враца
1. Документация. 2. Проект на договор. 3. Приложения.   29.06.2016 Разяснение № 1 29.06.2016 НОВО Приложение № 5.1 29.06.2016 НОВО Приложение № 5.2 30.06.2016 Разяснение № 2 30.06.2016  СПИСЪК ...

21.06.2016
2016-046 Публично състезание - СМР по НПЕЕМЖС на територията на Община Враца - 4 ОП
1. Решение 2. Обявление 3. Указания. 4. Техническа спецификация.      Приложения. 5. Количествени сметки. 6. Приложения (Образци).   01.07.2016 Разяснение. ...

27.05.2016
2016-043 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на СМР - Благоустрояване на дворно пространство на ОДЗ "Българче"-гр.Враца"
Информация за публикувана в профила на купувача обява. Приложение № 1 - Указания към участниците ФИНАЛ. Приложение № 2 - Техническа спецификация. Приложение № 3 - Количествена сметка. Приложение № ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца