Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

25.06.2019
2019-034 Застраховане на МПС, собственост на Община Врацa и стопанисвани от общински предприятия, със застраховка - „Пълно автокаско“, „Злополука на лица в МПС“ и „Гражданска отговорност” на автомобилистите по две обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация ОП 1 3. Техническа спецификация ОП 2 4. Списъци  5. Проект на договор  6. Образци   02.07.2019 г.    СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 193 ОТ ЗОП ...

03.06.2019
2019-033 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр. Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   13.06.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 18.06.2019 г.    Съобщение за прекратяване. ...

23.05.2019
2019-032 Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   17.06.2019 г.    Решение за прекратяване №1992 от 17.06.2019г. 28.06.2019 ...

22.05.2019
2019-031 Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирано оборудване за нуждите на ОП БКС ,ОП „Паркинги и гаражи“ и ОП „Спорт и туризъм“ – Враца, по седем обособени позиции
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. ЕЕДОП 7. Образци   31.07.2019 г.    Решение за прекратяване на процедурата. 31.07.2019 ...

17.05.2019
2019-030 ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ЛЕДЕНИКА”
1. Обява 2. Указания 3. Техническа спецификация 4. Проект на договор  5. Образци   04.07.2019 г.    Протокол от 04.07.2019 г. 07.08.2019 г.    Договор №У-184 от 02.08.2019 г.                             ...

17.05.2019
2019-029 Доставка на работно облекло, посочено в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 на Министерския съвет 18 юли 2016 година
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   22.05.2019 г.    Писмено разяснение. 22.05.2019 г.    Ценово предложение за Об. поз. № 6. 19.06.2019 г.    Протокол от 18.06.2019 ...

16.05.2019
2019-028 ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   23.05.2019 г.    Писмено разяснение. 23.07.2019 г.    Протокол от 23.07.2019г. 23.07.2019 г.    Съобщение за прекратяване.   ...

09.05.2019
2019-027 Подмяна дограма на Спортна зала „Вестител”, гр. Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци 5. КСС   20.05.2019 г.    Съобщение на основание чл.188, ал.2 от ЗОП.   31.05.2019 г.    Протокол от 31.05.2019.   20.06.2019 ...

07.05.2019
2019-026 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, изпълнявани от община Враца“
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Методика за оценка 6. Образци 7. Проект на договор   08.07.2019 г.    Утвърден доклад от 08.07.2019 година. 08.07.2019 ...

03.05.2019
2019-025 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ИЗОЛАТОР ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В МЕСТНОСТТА „ДЖУДЖАНСКИ ПОТОК“, ГРАД ВРАЦА
1. Обява 2. Указания за участие 3. Техническа спецификация 4. Количествена Сметка 5. Проект на договор  6. Образци   14.05.2019 г.    Съобщение.   22.05.2019 г.    Протокол.   18.06.2019 г.    Договор ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца