Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

29.09.2015
02-2015-090 Публична покана за доставка и монтаж (когато е приложимо) на кухненско оборудване за нуждите на ОП Социални дейности, Община Враца
1. Публична Покана 2. Оферта - образец 3. Техническа спецификация 4. Проект на договор     02.11.2015 г. Договор ...

16.07.2015
03-2015-066 Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на пакет за повишаване на енергийната ефективност на Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс ,,Христо Ботев“ – град Враца
1.Решение. 2.Обявление. 3.Указания. 4.Техническа спецификация. 5.Количествена сметка. 6.Образци за подготовка на офертата. 7.Проект на договор. 8.Технически проект.   ...

15.07.2015
03-2015-074 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на общинска администрация Враца и общинските предприятия
1.Решение. 2.Обявление. 3.Документация за участие. 4.Образци. 5.Проект на договор.     18.12.2015 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца