Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

15.05.2017
2017-016 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на течни горива (Бензин А-95Н и Дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на Община Враца за 36 месеца"
Решение.   12.06.2017 г.  Обявление за възложена поръчка. 12.06.2017 г.  Договор № 159 от 01.06.2017. ...

09.05.2017
2017-015 Изпълнение на инженеринг, във връзка с реализацията на проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. по две обособени позиции.
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор 4. Образци. 5. Образци позиция-1. 6. Образци позиция-2. 7. Техническа спецификация 8. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 9. УКАЗАНИЯ 26.05.2017 -  10. Решение за ...

03.05.2017
2017-014 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦДГ ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, УЛ. “ЦАР АСЕН“ № 1, ГРАД ВРАЦА - ОСНОВЕН РЕМОНТ“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци 5. Образец № 9 - Декларация материали. 6. Образец № 10 - Декларация за приемане на договора. 7. КСС. 8. Инвестиционен проект.   09.05.2017  Разяснение.  11.05.2017  Разяснение ...

21.04.2017
2017-013 Изпълнение на инженеринг, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Враца за обект: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Враца бул. "Христо Ботев" №140, бл. "Май" №1
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор 4. Образци 5. Техническа спецификация 6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 7. УКАЗАНИЯ   09.05.2017  Технически паспорт. 09.05.2017  Разяснение.  11.05.2017  Разяснение ...

28.03.2017
2017-012 „РЕМОНТ НА ПЪТНА МРЕЖА 2017 ГОДИНА, В Т. Ч.: ПЪТ VRC 1035 (ДЕВЕНЕ – ТРИ КЛАДЕНЦИ), ПЪТ VRC 1036 (ДЕВЕНЕ – ЧИРЕН – ПЪТ II-15), ПЪТ VRC 1038 (МРАМОРЕН – ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ)“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор.   25.04.2017 г.   Протокол №1/25.04.2017. 11.05.2017 г.    Протокол №2/11.05.2017. 29.05.2017 г.    Договор   ...

27.03.2017
2017-011 „Ремонтни дейности на обекти от общинската инфраструктура в населените места на община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   11.04.2017 г.  Съобщение за удължаване на срока. 25.04.2017 г.  Протокол. 09.05.2017 г.  Договор № С-130 ...

21.03.2017
2017-010 Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II фаза"
1. Решение за откриване на процедура.   07.04.2017 г.  Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП. 18.04.2017 г.  Обявление за възложена поръчка. 18.04.2017 г.  Договор № У-108 от 07.04.2017.  23.10.2018 ...

22.02.2017
2017-009 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   Разяснение. 14.03.2017 г.  Протокол №1. 21.03.2017 г.  Протокол №2. 11.04.2017 г.  ДОГОВОР 1111-11.04.2017. ...

21.02.2017
2017-008 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“
  Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка по чл.193 от ЗОП. 1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. ...

20.02.2017
2017-007 „Доставка на материали за улично осветление на територията на община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор.   08.03.2017 г. Протокол. 27.03.2017 г. Договор Д-98 от 27.03.2017. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца