Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

21.04.2017
2017-013 Изпълнение на инженеринг, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Враца за обект: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Враца бул. "Христо Ботев" №140, бл. "Май" №1
1. Решение 2. Обявление 3. Проект на договор 4. Образци 5. Техническа спецификация 6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 7. УКАЗАНИЯ   09.05.2017  Технически паспорт. 09.05.2017  Разяснение.  11.05.2017  Разяснение ...

28.03.2017
2017-012 „РЕМОНТ НА ПЪТНА МРЕЖА 2017 ГОДИНА, В Т. Ч.: ПЪТ VRC 1035 (ДЕВЕНЕ – ТРИ КЛАДЕНЦИ), ПЪТ VRC 1036 (ДЕВЕНЕ – ЧИРЕН – ПЪТ II-15), ПЪТ VRC 1038 (МРАМОРЕН – ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ)“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор.   25.04.2017 г.   Протокол №1/25.04.2017. 11.05.2017 г.    Протокол №2/11.05.2017. 29.05.2017 г.    Договор   ...

27.03.2017
2017-011 „Ремонтни дейности на обекти от общинската инфраструктура в населените места на община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   11.04.2017 г.  Съобщение за удължаване на срока. 25.04.2017 г.  Протокол. 09.05.2017 г.  Договор № С-130 ...

21.03.2017
2017-010 Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II фаза"
1. Решение за откриване на процедура.   07.04.2017 г.  Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП. 18.04.2017 г.  Обявление за възложена поръчка. 18.04.2017 г.  Договор № У-108 от 07.04.2017.  23.10.2018 ...

22.02.2017
2017-009 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   Разяснение. 14.03.2017 г.  Протокол №1. 21.03.2017 г.  Протокол №2. 11.04.2017 г.  ДОГОВОР 1111-11.04.2017. ...

21.02.2017
2017-008 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“
  Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка по чл.193 от ЗОП. 1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. ...

20.02.2017
2017-007 „Доставка на материали за улично осветление на територията на община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор.   08.03.2017 г. Протокол. 27.03.2017 г. Договор Д-98 от 27.03.2017. ...

17.02.2017
2017-006 Ремонт настилка покрита лекоатлетическа писта в спортен комплекс "Христо Ботев", гр.Враца
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   02.03.2017 г.    Разяснение. 07.03.2017 г.    Протокол №1. 10.03.2017 г.    Протокол №2. 27.03.2017 ...

13.02.2017
2017-005 Разработване и внедряване на софтуер, на интегрирани решения и IT одит
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за обществена поръчка. 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 7. УКАЗАНИЯ.   10.03.2017 г.  Разяснение. ...

09.02.2017
2017-004 Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Враца през 2017 г.
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор.   Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.     ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца