Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив

05.06.2018
2018-031 "Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Враца по три обособени позиции"
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. ЕЕДОП. 8. Образци.   16.07.2018 г.  Протокол № 1 от 16.07.2018 ...

30.05.2018
2018-030 Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по четири обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 06.06.2018г.  Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП 13.06.2018г.  ПРОТОКОЛ 1 ОТ 13.06.2018Г. 25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ 2 ОТ ...

25.05.2018
2018-029 Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, със застраховка - „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“ и „Гражданска отговорност” по две обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 5. Списък - Приложение №1, №2, №3, №4, №5 и №6.   29.05.2018 г.   Разяснение 04.06.2018 г.   Съобщение на основание чл.188, ал.2 ...

23.05.2018
2018-028 ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ И СМЕТОСЪБИРАЩИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „БКС”
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2018Г. 25.06.2018г.  ...

21.05.2018
2018-027 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 2018 ГОДИНА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2018Г. 25.06.2018г.  РЕШЕНИЕ № 2022 ...

16.05.2018
2018-026 Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по четири обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   22.05.2018 г.    Разяснение. 28.05.2018 г.    Съобщение на основание чл.188, ал.2 от ЗОП. 06.06.2018г.     Протокол от 05.06.2018г. 17.07.2018 ...

14.05.2018
2018-025 ДОСТАВКА НА БЕТОН, ТРОШЕН КАМЪК И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   19.06.2018 г.   Протокол от 18.06.2018 година 19.06.2018 г.   Решение ...

08.05.2018
2018-024 Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопастност на движението за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   29.05.2018 г.   Протокол 11.06.2018 г.   Договор Д-145 от 11.06.2018 г. ...

02.05.2018
2018-023 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Проект „Нова възможност за деца и младежи в Oбщина Враца – Проект 1“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   16.07.2018 - Доклад от 16.07.2018 г.  16.07.2018 - Решение 2204 от16.07.2018 ...

02.05.2018
2018-022 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика. 7. Образци.   17.05.2018 г.      Решение № 1583 от 14.05.2018 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца