Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-022 „Инженеринг (в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на свлачище с рег. № VRC 10.12259.01 над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)

от 21.05.2020

1. Обявление за поръчка

2. Решение за откриване на процедура

3. Указания

4. Проекто-договор

5. Техническа спецификация

6. Методика за оценка

7. Образци

 

 

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца