Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-019 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала „Вестител“, гр. Враца“

от 10.04.2020

1. Обява

2. Teхническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

15.05.2020г. Протокол от 15.05.2020 година.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца