Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-017 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 - Девенe – Чирен - /II - 15/, община Враца“

от 24.03.2020

1. Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

2. Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а от ЗОП

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца