Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-016 „Доставка на течни горива, за нуждите на автомобилите, собственост на Община Враца, обслужващи Общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции“

от 18.03.2020

 Решение за откриване на процедура

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца