Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-013 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини и училища към Община Враца, Звено “Други дейности по ...

от 04.03.2020

2020-013 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини и училища към Община Враца, Звено “Други дейности по образованието”, Звено „Център за младежки дейности“, Общинските предприятия и детските ясли към Община Враца, Проект „Стимул за ранно детско развитие“ и Звено за изпълнение на „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“ - по три обособени позиции"

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

10.03.2020 г.  Съобщение за прекратяване

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца