Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-012 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за благоустрояване при блокове Орбита №11,12, и 13, УПИ-1-40, кв.48 но плана на ж.кДъбннка, гр. Враца“

от 27.02.2020

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на Договор

4. Образци

09.03.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП

16.03.2020г.  Протокол утвърден на 16.03.2020 година

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца