Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-011„Инженеринг-проектиране, изпълнение нa CMP и осъществяване нa авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот УПИ 1-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“ и по плана на кв. Кулата

от 27.02.2020

1. Решение за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на Договор

6. Образци

06.03.2020г.  Писмено разяснение

24.03.2020г.  Съобщение на основание чл. 53 от ППЗОП

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца