Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-010 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на CMP и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . "Сениче, гр. Враца"

от 27.02.2020

1. Решение за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Образци

06.03.2020г.  Писмено разяснение

26.03.2020г.  Решение за прекратяване

26.03.2020г.  Протокол - утвърден на 26.03.2020 година

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца