Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-009 „Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Враца”

от 27.02.2020

1. Обява

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

3. Проект на договор

4. Образци

09.03.2020 г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП

17.03.2020 г.  Протокол от 17.03.2020 година

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца