Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-008 "Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопасност на движението за нуждите на Община Враца"

от 27.02.2020

1. Обява

2. Техническа спецификация

3.  Проект на договор

4.  Образци

09.03.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП

16.03.2020 г. Протокол утвърден на 16.03.2020 година

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца