Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-047 Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП „Социални дейности”, детски и социални заведения на територията на община Враца” по седем обособени позиции

от 10.09.2019

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор ОП 1, 2, 3, 5

6. Проект на договор ОП 4

7. Образци

 

07.10.2019 г.    Разяснение.

05.11.2019 г.    Протокол № 1 от 05.11.2019 г.

13.11.2019 г.    Съобщение за отваряне на ценовите предложения.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца