Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-039 Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца - пряко договаряне

от 02.08.2019

1. Решение за откриване на процедура

2. Покана за участие

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Образци

 

12.08.2019 г.    Доклад и Протокол.

12.08.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца