Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-038 Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, стопанисвани от общинските предприятия - застраховка „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“, „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Обща гражданска отговорност

от 05.07.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация ОП 1

3. Техническа спецификация ОП 2

4. Списъци

5. Проект на договор

6. Образци

 

10.07.2019 г.    Писмено разяснение.          Техническо предложение -Образец №7.

15.07.2019 г.    СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от ЗОП.

26.07.2019 г.    ПРОТОКОЛ

13.08.2019 г.    Договор № У-190 от 12.08.2019г.

13.08.2019 г.    Договор № У-191 от 12.08.2019г.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца