Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-034 Застраховане на МПС, собственост на Община Врацa и стопанисвани от общински предприятия, със застраховка - „Пълно автокаско“, „Злополука на лица в МПС“ и „Гражданска отговорност” на автомобилистите по две обособени позиции

от 25.06.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация ОП 1

3. Техническа спецификация ОП 2

4. Списъци 

5. Проект на договор 

6. Образци

 

02.07.2019 г.    СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 193 ОТ ЗОП

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца