Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-033 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр. Враца

от 03.06.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

 

13.06.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

18.06.2019 г.    Съобщение за прекратяване.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца