Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-032 Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца

от 23.05.2019

1. Решение за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Образци

 

17.06.2019 г.    Решение за прекратяване №1992 от 17.06.2019г.

28.06.2019 г.    Обявление за възложена поръчка.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца