Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-031 Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирано оборудване за нуждите на ОП БКС ,ОП „Паркинги и гаражи“ и ОП „Спорт и туризъм“ – Враца, по седем обособени позиции

от 22.05.2019

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. ЕЕДОП

7. Образци

 

31.07.2019 г.    Решение за прекратяване на процедурата.

31.07.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител.

31.07.2019 г.    Доклад.

15.08.2019 г.    ДОбявление за възложена поръчка по Обособени позиции №1, №2 и №4. 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца