Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-030 ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ЛЕДЕНИКА”

от 17.05.2019

1. Обява

2. Указания

3. Техническа спецификация

4. Проект на договор 

5. Образци

 

04.07.2019 г.    Протокол от 04.07.2019 г.

07.08.2019 г.    Договор №У-184 от 02.08.2019 г.

                            Линеен график -предпроектно проучване Леденика.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца