Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-029 Доставка на работно облекло, посочено в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 на Министерския съвет 18 юли 2016 година

от 17.05.2019

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор 

4. Образци

 

22.05.2019 г.    Писмено разяснение.

22.05.2019 г.    Ценово предложение за Об. поз. № 6.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца