Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-026 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти, изпълнявани от община Враца“

от 07.05.2019

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Методика за оценка

6. Образци

7. Проект на договор

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца