Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-025 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ИЗОЛАТОР ЗА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В МЕСТНОСТТА „ДЖУДЖАНСКИ ПОТОК“, ГРАД ВРАЦА

от 03.05.2019

1. Обява

2. Указания за участие

3. Техническа спецификация

4. Количествена Сметка

5. Проект на договор 

6. Образци

 

14.05.2019 г.    Съобщение.  

22.05.2019 г.    Протокол.  

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца