Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-012 ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА

от 28.02.2019

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Методика за оценка на офертите.

7. Образци.

 

07.03.2019 г.    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

28.03.2019 г.    Писмено разяснение.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца