Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-011 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА

от 28.02.2019

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.

5. Проект на договор.

6. Образци.

03.04.2019г.   Съобщение.

23.04.2019г.  Протокол № 1

14.05.2019г.   Съобщение 1.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца