Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2019-010 ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА

от 28.02.2019

1. Решение.

2. Обявление.

3. Указания.

4. Техническа спецификация.     ПУП     ПИП     ОВОС

5. Проект на договор.

6. Образци.

 

21.03.2019 г.    Разяснения

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца